Jednostka Ratowniczo Gaśnicza

Adres: Żywiec, ul. Objazdowa 2

Kontakt:

tel. alarmowy 998, 112,

tel. (33) 863 04 00

 

 

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

tel. (33) 863 04 12