Kompetencje Komendanta

Do zadań komendanta powiatowego, w szczególności należy: 

 • kierowanie komendą poprzez wydawanie zarządzeń, poleceń, wytycznych, decyzji, rozkazów,
 • organizowanie jednostek ratowniczo - gaśniczych,
 • organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego,
 • dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych,
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 • opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 • wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,
 • wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożarów oraz miejscowych zagrożeń,
 • organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,
 • szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,
 • współdziałanie z zarządem (oddziałem) powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,