Ogłoszenie o naborze do służby - docelowo starszy ratownik-kierowca

 

Z dniem 27 listopada 2019 roku ogłoszony w dniu 16 września 2019 roku nabór kandydata do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Żywcu został zakończony.

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu ogłasza z dniem 16.09.2019 r. postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik-kierowca) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu - termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 30.09.2019 r.

 

pdf Protokół nr 6 (pdf) - VII Etap: Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP

pdf Protokół nr 5 (pdf) - VI Etap: Rozmowa kwalifikacyjna

pdf Protokół nr 4 (pdf) - VI Etap: Ocena złożonych dokumentów określonych w punkcie III 

pdf Protokół nr 3 (pdf) - III Etap: Sprawdzian z pływania i IV Etap: Sprawdzian braku lęku wysokości  

pdf Protokół nr 2 (pdf) - II Etap: Test sprawności fizycznej

pdf Protokół nr 1 (pdf) - I Etap: Ocena złożonych dokumentów wskazanych w punkcie II ogłoszenia

 

 


 

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym

Druk nr 1

Druk nr 2

Aneks do ogłoszenia dot. zmniejszenia liczby stanowisk, na które jest organizowany nabór z 2 do 1