Sekcje komendy

  • Skecja Kontrolno Rozpoznawcza

tel. (33) 863 04 03

 

  • Sekcja Finansów

tel. (33) 863 04 06

 

  • Sekcja Organizacyjno Kadrowa

tel. (33) 863 04 02

 

  • Sekcja Kwatermistrzowsko Techniczna

tel. (33) 863 04 04