Previous Next

Młodzi strażacy wyszkoleni i z dyplomami

 

W dniach od 18 – 30 lipca br. w Węgierskiej Górce odbywał się obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych, na których wypoczywała młodzież z powiatów mikołowskiego i cieszyńskiego. Organizatorem obozu był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Mikołowie.

Podczas pobytu, oprócz wypoczynku i zwiedzania powiatu żywieckiego, uczestnicy obozu brali udział w zajęciach szkoleniowych między innymi z zakresu zasad zachowania się podczas różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń, umiejętności posługiwania się podstawowym sprzętem strażackim, przestrzegania musztry oraz udzielania pierwszej pomocy. Na zakończenie młodzi adepci pożarnictwa musieli zdać egzamin zarówno teoretyczny jak i praktyczny.

Podsumowaniem tych zmagań było uroczyste zakończenie obozu i wręczenie ich uczestnikom dyplomów ukończenia szkolenia.

W uroczystości uczestniczyli i dyplomy wręczali: wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacek Kleszczewski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej z Żywca st. bryg. Krzysztof Grygiel, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie mł. bryg. Damian Krawczyk, Prezes ZOP ZOSP RP w Mikołowie dh Sławomir Bijak, starosta Powiatu Mikołowskiego Henryk Jaroszek oraz wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik.


Drukuj   E-mail