Ewakuacja obozu ZHP

Ewakuacja obozu ZHP

13 sierpnia był kolejnym dniem wizytowania obozu ZHP w Zarzeczu k/Żywca. Tym razem strażacy, policjanci i leśnicy wizytowali obóz ZHP Hufca Krzeszowice.

Wizytacja rozpoczęła się nietypowo. Funkcjonariusze wraz z Panią Komendant obozu zarządzili próbną ewakuację całego obozu celem sprawdzenia zachowania się dzieci i kadry obozu podczas takiego alarmu.

Ćwiczenia wyszły celująco, zarówno kadra jak i wypoczywające dzieci szybko opuściły obozowisko i udały się drogą ewakuacyjna na miejsce zbiórki. Po ćwiczeniach omówiono z dziećmi i kadrą obozu zasady bezpiecznego zachowania się na obozowisku, zasady powiadamiania służb ratunkowych w razie powstania zdarzenia zagrażającego życiu, lub zdrowiu w różnych sytuacjach kryzysowych. Na zakończenie młodzież miała sposobność zapoznania się z samochodem pożarniczym oraz znajdującym się na nim sprzętem.

 

  • IMG_0411
  • IMG_0413
  • IMG_0424
  • IMG_0431
  • IMG_0444

Drukuj   E-mail