Odwiedzio nas: 6484888
                        
 

 

Aktualnoci
Narada subowa
Komenda Powiatowa PSP w ywcu, informuje, e w dniu 25 stycznia 2018 roku (czwartek) o godz. 15:45 odbdzie si narada subowa z osobami funkcyjnymi Ochotniczych Stray Poarnych z terenu powiatu ywieckiego. Narada zostanie powicona biecym zagadnieniom operacyjnym i spraw zwizanym z dotacj dla jednostek OSP w ksrg pn. „Zapewnienie gotowoci bojowej jednostki ochrony przeciwpoarowej wczonej do ksrg” i dotacj MSWiA dla jednostek OSP spoza ksrg pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych stray poarnych do dziaa ratowniczo-ganiczych”...
50 lat zawodowego poarnictwa
1 stycznia 2018 r. uroczyst zmian suby ywieccy zawodowi straacy uczcili „50-lecie powstania zawodowego poarnictwa na ywiecczynie”. Zmiana suby rozpocza si meldunkiem zoonym obecnemu Komendantowi Powiatowemu Pastwowej Stray Poarnej w ywcu bryg. Andrzejowi Gracy, wcigniciem flagi pastwowej na maszt oraz odegraniem hymnu polskiego...
Powoanie Komendanta Miejskiego PSP w Rybniku
Z dniem 29 grudnia 2017r. decyzj lskiego Komendanta Wojewdzkiego PSP na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Rybniku powoany zosta m. bryg. mgr in. Wojciech Kruczek, dotychczas penicy obowizki komendanta...
Bawimy si ale bezpiecznie
Noc Sylwesterowa a wic czas poegnania Starego Roku i witowania nadejcia Nowego Roku. Noc t spdzamy w rnoraki sposb ale zawsze towarzyszy nam zabawa. Przy tej zabawie pamitajmy o bezpieczestwie naszym, naszych bliskich, wsptowarzyszy zabaw no i oczywicie o zwierztach. witowanie to zwykle kojarzy si z rozgrzanymi emocjami. W noc Sylwestrow tradycyjnie cieszymy si lampk szampana ale te bardzo czsto bajecznymi kolorami fajerwerkw oraz hukiem petard. Dla maych dzieci wystarczy niewiele aby si tym zachwycay lecz te starsze oraz doroli nie znaj umiaru, kupuj najwiksze petardy, najwiksze rakiety, fontanny ognia i pokazuj je czsto w niebezpiecznie bliskiej odlegoci od obserwatorw, zwierzt, budynkw, samochodw itp. Konsekwencje tych zabaw mog by przykre ale rwnie tragiczne: porwana i przypalona odzie, skaleczenia i poparzenia a w najgorszym wypadku nawet mier...
Wizyty w szkoach
W dniach od 11 do 22 grudnia ywieccy zawodowi straacy odwiedzili 72 szkoy podstawowe i gimnazja na terenie powiatu ywieckiego W akcji uczestniczyo 14 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej z ywca. Straacy podczas spotka z nauczycielami i uczniami omawiali zasady bezpiecznego zachowania podczas wit Boego Narodzenia oraz bezpiecznego obchodzenia si z fajerwerkami. W akcji wzio udzia 9400 uczniw oraz 860 nauczycieli. Akcja ta bya prowadzona w ramach kampanii spoecznej Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji „Krci mnie bezpieczestwo przez cay rok szkolny”...
yczenia z okazji wit Boego Narodzenia
Spokojnych i bezpiecznych wit ycz minister i wiceministrowie spraw wewntrznych i administracji oraz szefowie Policji, Pastwowej Stray Poarnej, Stray Granicznej i Biura Ochrony Rzdu... 
Spotkanie opatkowe
21 grudnia 2017 r. w Centralnej Szkole Pastwowej Stray Poarnej w Czstochowie odbyo si spotkanie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji Mariusza Baszczaka z funkcjonariuszami podlegych mu sub...
Seniorzy a bezpieczestwo
Sala szkolna Zespou Szk Oglnoksztaccych i Technicznych im. Marii Konopnickiej w Milwce bya miejscem spotkania seniorw Uniwersytetu III wieku ze straakami. Tematem szkolenia byo bezpieczestwo poarowe w naszym domach i mieszkaniach. Na tym spotkaniu seniorzy otrzymali informacje na temat zagroe z jakimi mog si spotka w swoich domach, zasadami bezpiecznej eksploatacji urzdze grzewczych a take mogli dowiedzie si jak zabezpieczy swoje domy, mieszkania przed zagroeniami wynikajcymi z pojawieniem si tlenku wgla lub dymu. Ponadto w spotkaniu uczestniczy przedstawiciel firmy AISKO Norbert Jackowicz, ktry szczegowo omwili zasady eksploatacji czujek tlenku wgla i dymu. W spotkaniu uczestniczyo okoo 25 osb... 
Mikoaj w stray
W sobotnie popoudnie 9 grudnia do Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w ywcu zawita wspaniay Go – wity Mikoaj. Przyby jak to Mikoaj na saniach z reniferami nastpnie w celach zapewnienia bezpieczestwa straacy przewieli go quadem do garau, gdzie czekaa na niego niezliczona ilo dzieci...
Powoanie na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Bdzinie
4 grudnia 2017 roku Wiceminister MSWiA Jarosaw Zieliski oraz komendant gwny PSP gen. brygadier Leszek Suski podczas spotkania w MSWiA wrczyli akty powoania na komendantw powiatowych PSP i ich zastpcw powoanym przez komendantw wojewdzkich funkcjonariuszom Pastwowej Stray Poarnej...
Mistrzostwa w Cetniewie
W dniach 27-30 listopada 2017 r. w obiekcie Centralnego Orodka Sportu – Orodka Przygotowa Olimpijskich im. Feliksa Stamma w Cetniewie, przeprowadzono XXIII Mistrzostwa Polski Straakw PSP w Halowej Pice Nonej. Organizatorem Mistrzostw bya Komenda Gwna PSP, a funkcj Gospodarza penia Komenda Wojewdzka PSP w Gdasku...
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nastpna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 11 z 275