Odwiedzio nas: 6865680
                        
 

 

Aktualnoci
Konkurs kalendarzowy 2018
Informujemy, e Komendant Gwny Pastwowej Stray Poarnej Szef Obrony Cywilnej Kraju ogasza cztery konkursy kalendarzowe dla dzieci i modziey, ktre s umieszczone na odwrocie kalendarza plakatowego PSP na 2018 rok. Gwnym zadaniem konkursw jest popularyzacja wrd uczniw umiejtnoci zachowania si w przypadku wystpienia zagroenia, pogbienia wiedzy na temat niebezpieczestw zwizanych z ywioami oraz moliwociach ochrony przed nimi oraz jak prawidowo zgosi zdarzenie w sytuacjach zagroenia zdrowia, ycia lub mienia...
yj bezpiecznie
„yj bezpiecznie” – pod takim hasem odbyy si w dniu 22 stycznia br. zajcia w Szkole Podstawowej w Sopotni Wielkiej. Podczas tego spotkania przybliono uczniom zasady zachowania si podczas rnych sytuacji zagroenia. Szczegln uwag zwrcono na zagroenia poarowe z jakimi mog si one spotka w swoich domach i mieszkaniach. Bya to rwnie okazja na zapoznanie dzieci i nauczycieli z zagroeniami jakie niesie tlenek wgla zwany potocznie czadem. Zostay zademonstrowane zasady dziaania czujek tlenku wgla i dymu...
Bezpieczne ferie
Podczas zimowych zabaw: wychodzc z domu zostaw informacj o miejscu, w ktre si udajesz oraz planowanym czasie powrotu, do zjedania na sankach, nartach lub urzdzenia lizgawki wybieraj miejsca oddalone od ruchu samochodowego, wolno jedzi na ywach tylko na zorganizowanych i nadzorowanych lodowiskach, nie wolno wchodzi na ld na zamarznitych jeziorach, stawach i innych akwenach wodnych. Cienki, kruchy ld moe si zaama pod ciarem czowieka. Co roku odnotowuje si wiele utoni w okresie zimowym, wanie na skutek takiego nierozwanego postpowania...
Zmiana na stanowisku komendanta PSP w ywcu
18 stycznia 2018 roku w Komendzie Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w ywcu w obecnoci zaproszonych goci oraz funkcjonariuszy i pracownikw komendy, odbya si uroczysto zdania obowizkw komendanta powiatowego bryg. mgr in. Andrzeja Gracy i przyjcia obowizkw komendanta powiatowego PSP w ywcu przez st. bryg. mgr in. Krzysztofa Grygiela.
OSP Wieprz w KSRG
Decyzj nr XII/168 KSRG Komendanta Gwnego Pastwowej Stray Poarnej z dniem 15 grudnia 2017 roku jednostka OSP Wieprz zostaa wczona do Krajowego Systemu Ratowniczo Ganiczego. W dniu 18 stycznia 2018 roku na uroczystym apelu w Komendzie Powiatowej PSP w ywcu, zostaa przekazana decyzja dla jednostki OSP Wieprz o wczeniu do KSRG. Komendant Pastwowej Stray Poarnej w ywcu bryg. Andrzej Graca oraz Zastpca Komendanta Powiatowego st. bryg. Jzef Pietraszko wrczyli dokumenty na rce Wjta Gminy Radziechowy-Wieprz oraz prezesa OSP Wieprz...
Zawody narciarskie dla OSP
Indywidualne i Druynowe odbd si w dniach 10 -11.02.2018 r. na stoku Stacji Narciarskiej Polana Sosny w Niedzicy gm. apsze Nine, p. nowotarski, woj. maopolskie. Mistrzostwa podzielone s na odrbnie klasyfikowane zawody indywidualne i druynowe. W mistrzostwach mog bra udzia straacy OSP z caego kraju. Jednostki OSP mog zgosi swoich reprezentantw do konkurencji indywidualnej lub druynowej albo do obu konkurencji...
Narada subowa
Komenda Powiatowa PSP w ywcu, informuje, e w dniu 25 stycznia 2018 roku (czwartek) o godz. 15:45 odbdzie si narada subowa z osobami funkcyjnymi Ochotniczych Stray Poarnych z terenu powiatu ywieckiego. Narada zostanie powicona biecym zagadnieniom operacyjnym i spraw zwizanym z dotacj dla jednostek OSP w ksrg pn. „Zapewnienie gotowoci bojowej jednostki ochrony przeciwpoarowej wczonej do ksrg” i dotacj MSWiA dla jednostek OSP spoza ksrg pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych stray poarnych do dziaa ratowniczo-ganiczych”...
50 lat zawodowego poarnictwa
1 stycznia 2018 r. uroczyst zmian suby ywieccy zawodowi straacy uczcili „50-lecie powstania zawodowego poarnictwa na ywiecczynie”. Zmiana suby rozpocza si meldunkiem zoonym obecnemu Komendantowi Powiatowemu Pastwowej Stray Poarnej w ywcu bryg. Andrzejowi Gracy, wcigniciem flagi pastwowej na maszt oraz odegraniem hymnu polskiego...
Powoanie Komendanta Miejskiego PSP w Rybniku
Z dniem 29 grudnia 2017r. decyzj lskiego Komendanta Wojewdzkiego PSP na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Rybniku powoany zosta m. bryg. mgr in. Wojciech Kruczek, dotychczas penicy obowizki komendanta...
Bawimy si ale bezpiecznie
Noc Sylwesterowa a wic czas poegnania Starego Roku i witowania nadejcia Nowego Roku. Noc t spdzamy w rnoraki sposb ale zawsze towarzyszy nam zabawa. Przy tej zabawie pamitajmy o bezpieczestwie naszym, naszych bliskich, wsptowarzyszy zabaw no i oczywicie o zwierztach. witowanie to zwykle kojarzy si z rozgrzanymi emocjami. W noc Sylwestrow tradycyjnie cieszymy si lampk szampana ale te bardzo czsto bajecznymi kolorami fajerwerkw oraz hukiem petard. Dla maych dzieci wystarczy niewiele aby si tym zachwycay lecz te starsze oraz doroli nie znaj umiaru, kupuj najwiksze petardy, najwiksze rakiety, fontanny ognia i pokazuj je czsto w niebezpiecznie bliskiej odlegoci od obserwatorw, zwierzt, budynkw, samochodw itp. Konsekwencje tych zabaw mog by przykre ale rwnie tragiczne: porwana i przypalona odzie, skaleczenia i poparzenia a w najgorszym wypadku nawet mier...
Wizyty w szkoach
W dniach od 11 do 22 grudnia ywieccy zawodowi straacy odwiedzili 72 szkoy podstawowe i gimnazja na terenie powiatu ywieckiego W akcji uczestniczyo 14 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej z ywca. Straacy podczas spotka z nauczycielami i uczniami omawiali zasady bezpiecznego zachowania podczas wit Boego Narodzenia oraz bezpiecznego obchodzenia si z fajerwerkami. W akcji wzio udzia 9400 uczniw oraz 860 nauczycieli. Akcja ta bya prowadzona w ramach kampanii spoecznej Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji „Krci mnie bezpieczestwo przez cay rok szkolny”...
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nastpna > Ostatnia >>

Wyniki 12 - 22 z 292