Odwiedzio nas: 6865581
                        
 

 

Warto wiedzie
OSY, SZERSZENIE
Postpowanie Pastwowej Stray Poarnej w sytuacji wystpienia zagroe od rojw lub gniazd owadw bonkoskrzydych oraz numery telefonw do firm zajmujcych si usuwaniem rojw i gniazd owadw bonkoskrzydych w naszym terenie...
Komin spalinowy
Bezpieczestwo w naszych domach, mieszkaniach zaley wycznie od nas uytkujcych i zamieszkujcych je. W kadym z nich znajduje si przewd kominowy spalinowy czy te wentylacyjny. Su one do odprowadzania spalin oraz do wentylacji. Lecz aby speniay one swoje zadania musz by okresowo badane i czyszczone. W innych przypadkach moe doj do nieszczcia albo nawet do tragedii. Statystyki ywieckiej Pastwowej Stray Poarnej s zatrwaajce...

Czad

Tlenek wgla CO, potocznie zwany czadem. W temperaturze pokojowej jest to bezbarwny i bezwonny gaz. Ma silne wasnoci toksyczne. Gromadzi si gwnie pod sufitem poniewa ma nieco mniejsz gsto od powierza. Toksyczne dziaanie tlenku wgla wynika z jego wikszego od tlenu (250-300 razy) powinowactwa do hemoglobiny zawartej we krwi. Tworzy on poczenie zwane karboksyhemoglobi, ktre jest trwalsze ni suca do transportu tlenu z puc do tkanek oksyhemoglobina (poczenie tlenu z hemoglobin). Dochodzi wic do niedotlenienia tkanek, co w wielu przypadkach prowadzi do mierci. Tlenek wgla trwale czy si z ponad 80% hemoglobiny, co sprawia, e tylko niewielka ilo hemoglobiny moe poczy si z tlenem. Ilo ta jest jednak niewystarczajca dla ludzkiego organizmu. Nadmiar karboksyhemoglobiny powoduje niedotlenienie organizmu, a w najgorszym przypadku nawet mier przez uduszenie. Wdychanie nawet niewielkiej iloci tlenku wgla moe spowodowa zatrucie, silny bl gowy, wymioty, zapadnicie w piczk a nawet zgon.

Zasady bezpieczestwa poarowego w mieszkaniach

Co roku powstaje kilkadziesit tysicy poarw w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych, ilo straackich interwencji corocznie ronie, a statystyki miertelnych wypadkw wskazuj, e bdzie coraz wicej zdarze i ofiar – rednio, rocznie w poarach ginie okoo 400 osb.

Domowe czujki poarowe

Wystpienia zdarzenia losowego, jakim jest i poar, nie jestemy w stanie przewidzie w 100 %. Moemy jednak stara si mu zapobiec stosujc rnorodne metody i sposoby. Jednym z nich, jest wykorzystanie czujki poarowej.

Domowe systemy wykrywania poaru s stosunkowo nowym tematem w naszym kraju. Do tej pory nie powicano im dostatecznej uwagi. Jednak potrzeba poprawy bezpieczestwa mieszkacw sprawia, e i na naszym rynku pojawiy si produkty z tego zakresu. W kadym domu, mieszkaniu, czy pomieszczeniach gdzie przebywaj ludzie i znajduje si mienie znacznej wartoci, powinnimy przewidzie zainstalowanie tak prostego i skutecznego w dziaaniu urzdzenia jakim jest taka czujka. Na wiecie czujki poarowe znane i stosowane s od wielu ju lat i to z bardzo pozytywnym skutkiem. Nie ulega wic
wtpliwoci, e wszelkie przedsiwzicia majce na celu ochron ycia i mienia s bardzo wane bez wzgldu na koszty (a koszt zakupu czujki nie jest naprawd wysoki, tym bardziej jeli spojrzymy na straty na jakie moemy by bez ich posiadania naraeni).

W obliczu powodzi

Bd wiadomy niebezpieczestwa powodzi, zwaszcza jeli mieszkasz na niskopooonym terenie, w pobliu strumienia, rzeki lub poniej zapory wodnej. Kada nawet najmniejsza rzeka moe spowodowa podtopienie lub zalanie terenu wok niej. Zagroenie powodziowe moliwe jest rwnie na innych obszarach podczas wystpienia obfitych opadw.