Odwiedzio nas: 6865608
                        
 

 

Ogoszenia
Etap VI
Informacja dotyczca VI etapu naboru na stanowisko staysta w KP PSP ywiec oraz informacja o skierowaniu na badania lekarskie...

Etap V
Informacja dotyczca V etapu naboru na stanowisko staysta w KP PSP ywiec...

Etap III i IV
Informacja dotyczca III i IV etapu naboru na stanowisko staysta w KP PSP ywiec...

Etap II naboru

Informacja dotyczca II etapu naboru na stanowisko staysta w KP PSP ywiec.


Komisja informuje, e w dniu 19 czerwca br. odbdzie si III etap naboru, informacje w zaczniku...
Etap II naboru cz II

Informacja dotyczca II etapu (cz II) naboru na stanowisko staysta w KP PSP ywiec.


Komisja informuje, e w dniu 22 czerwca br. odbdzie si III etap naboru, informacje w zaczniku...
Etap I naboru

Informacja dotyczca I etapu naboru na stanowisko staysta w KP PSP ywiec.


Komisja informuje, e w dniu 12 czerwca br. w siedzibie tut. Komendy II etap naboru rozpocznie si prb wydolnociow – zmodyfikowan metod harwardzk. Po zaliczeniu prby harwardzkiej kandydat przystpuje do testu w zakresie podcigania na drku....
Ogoszenie o naborze do suby

Komendant Powiatowy Pastwowej Stray Poarnej w ywcu ogasza postpowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatw ubiegajcych si o przyjcie do suby przygotowawczej na stanowisko staysty w Jednostce Ratowniczo-Ganiczej w Komendzie Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w ywcu...