Odwiedzio nas: 6737296
                        
 

 

OSP Kocierz Moszczanicki

Nazwa OSP:Ochotnicza Stra Poarna w Kocierzu Moszczanickim
Adres:Kocierz Moszczanicki ul. Beskidzka 38, 34-321 kawica
Telefon:
033-865-16-64
Data zaoenia:11 listopada 1929r.
Jednostka nie naley do KSR-G.

Liczba czonkw czynnych:

Jednostka liczy obecnie 52 czonkw czynnych.
Skad zarzdu:

Prezes – Adam Chudy,
Naczelnik – Grzegorz Piech,
Vice-Prezes – Adam Mieszczak,
Skarbnik – Agnieszka Grendysa,
Sekretarz – Sawomir Budyn,
Z-ca Naczelnika – Piotr Sonka,
Gospodarz – Katarzyna Budyn

Sprzt:Samochody: GBA Star 2,2/16 i GLM Gazela,: pilarka do drewna „Husqvarna”, pilarka ratownicza „Stihl”, pia do betonu „Partner”, agregat prdotwrczy z masztem owietleniowym, pompa pywajca NIAGARA, pompa PO-5, pompy szlamowe Honda, deska ortopedyczna, torba medyczna, latarki przenone, radiotelefony przenone i nasobne itp.
www:www.republika.pl/ospkocierz
e-mail:
 
Jednostka powstaa 11 listopada 1929 roku wczajc w swoje szeregi istniejc ju orkiestr dt. W 1934 roku zakupiono z funduszy wasnych dziak i rozpoczto budow remizy. Z powodu wybuchu II Wojny wiatowej remiza zostaa oddana do uytku dopiero w 1951 roku. W 1963 roku dziki ofiarnoci mieszkacw wsi jednostka otrzymaa sztandar, a w 1964 roku Komenda Wojewdzka Stray Poarnej w Krakowie przekazaa samochd „Lublin”. W 1982 roku Jednostka OSP Kocierz Moszczanicki otrzymaa samochd „uk”, ktry suy do 1993 roku, kiedy to zosta przekazany do OSP Okrajnik. W zamian jednostka otrzymaa samochd Star 660 z OSP kawica. Samochd ten zosta wyremontowany i skarosowany przy udziale Urzdu Gminy, sponsorw, ale i dziki wasnej inicjatywie i pracy straakw. W tym samym roku rozpoczto rozbudow remizy, dobudowana zostaa cz w ktrej na parterze znajduje si gara na samochd bojowy, szatnia i kotownia, a na pitrze znajduje si wietlica, wze sanitarny oraz klatka schodowa. W 2004 jednostka obchodzia jubileusz 75-lecia, a Sztandar Jednostki zosta odznaczony Zot Odznak ZG ZOSP RP. Przez ponad 75 lat istnienia Jednostka OSP Kocierz Moszczanicki braa czynny udzia w wielu akcjach ganiczych, przy usuwaniu skutkw powodzi i innych zdarzeniach miejscowych (zabezpieczanie miejsca katastrofy samolotu wojskowego An-2). W czerwcu 2008 roku odbyo si uroczyste przekazanie dwch samochodw GBA Star 266 i GLM Gazela. W zawodach sportowo-poarniczych sekcje seniorw, KDP i MDP naszej jednostki odnosz sukcesy na szczeblu gminnym i powiatowym. Druyna Kobieca w 2010 reprezentowaa powiat na zawodach wojewdzkich. Jednostka aspiruje do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ganiczego, cay czas starajc jak najlepiej wypenia swoje motto „Bogu na chwa, ludziom na ratunek”.

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Image


Image


Image