Odwiedzio nas: 6737293
                        
 

 

OSP Laliki

Nazwa OSP:Ochotnicza Stra Poarna w Lalikach
Adres:Laliki, 34-373 Laliki
Telefon:
033-864-61-90
Data zaoenia:1954 r.
Jednostka nie naley do Krajowego Systemu Ratowniczo – Ganiczego
Liczba czonkw czynnych:Jednostka liczy obecnie 32 czonkw czynnych.
Skad zarzdu:Prezes: Janusz Tomala
Naczelnik: Marcin Romanowski
z-ca Naczelnika: Maksymilian Pytel
Sekretarz: Bartosz Matuszny
Skarbnik: Jakub Matuszny
Czonek: Andrzej Dobrowolski
Czonek: Jan Biaoyt
Sprzt: samochd: Star 244 GBA 2,5/16
www:www.laliki.osp.org.pl
e-mail:
 
    W 1948 roku wie Szare zostaa podzielona na dwie wsie: Laliki i Szare. Wtedy to Antoni Dobrowolski zaj si organizowaniem OSP w Lalikach. Pomogli mu w tym: Mieczysaw Fuat, Micha Szczotka i Adam Janica.
    Od 1954 r. zaczto werbowa pierwszych ochotnikw. Dat t mona uzna za pocztek istnienia OSP w Lalikach. Komendantem zosta Antoni Dobrowolski.
    Pocztkowo straacy nie mieli nic, prcz wiaderek, bosakw i chci do dziaa. Narzdzia przechowywane byy w przybudwce u p. Pydychw. Do poaru jedono konno, a potem lata 80 –te i 90-te samochodem z PKS-u prowadzonym przez Czesawa Dobrowolskiego. W 1965 roku straacy otrzymali z powiatu motopomp M-400 we i hemy.
   W 1967 roku przyjto pierwsze kobiety. Powstaa eska druyna straacka pod komend Marii Dobrowolskiej. 
    W 1986r. OSP z Lalik otrzymaa sztandar od ludnoci za zasugi. W roku 1995 oddano do uytku budynek OSP w Lalikach.
    Pierwszy samochd marki ,,uk jednostka OSP otrzymaa w 1997 roku. W 1998r. zamienia go na „stara”, a ,,uka” przekazaa jednostce w Szarem.
    W poprzednich kadencjach funkcje prezesa penili w kolejnoci: Antoni Dobrowolski, Micha Szczotka, Jzef Pietrasina i Jzef Urbaczka, a funkcje naczelnika: Antoni Dobrowolski i Czesaw Roczyna. Do 2011 roku prezesem by Czesaw Dobrowolski, a naczelnikiem Andrzej Pasternak Obecnie prezesem jest Janusz Tomala a naczelnikiem Marcin Romanowski.