Odwiedzio nas: 6737269
                        
 

 

OSP lemie

Nazwa OSP:Ochotnicza Stra Poarna w lemieniu
Adres:lemie 429, 34 - 323 lemie
Telefon:
033-865-41-06
Data zaoenia:1925 r.
Jednostka naley do Krajowego Systemu Ratowniczo – Ganiczego od 2000 r.
Liczba czonków czynnych:Jednostka liczy obecnie 56 czonków czynnych.
Skad zarzdu:Prezes: Sroka Bronisaw
Vice Prezes: Walaszek Stanisaw
Naczelnik: Pcikiewicz Mirosaw
Zast. Naczelnika: Szwed Krzysztof
Zast. Naczelnika: Sander Krzysztof
Sekretarz: Pyrgies Jan
Gospodarz OSP: Sander Wadysaw
Skarbnik: Cader Jacek
Czonek: Ppek Magorzata
Czonek: Sander Tadeusz
Czonek: Wiewiórka Jan
Honorowy Prezes OSP lemie: Pcikiewicz Wadysaw
Sprzt:
samochód Star 244 - terenowy poj. 2400l wody
samochód Jelcz 325 - poj. 5000l wody
samochód Gazella - lekki terenowy z agregatem pompy wysoko cinieniowe -poj. 300l
motopompy M800
pompy pywakowe
pompy szlamowe
agregatry prdotwórcze
torby przedmedyczne
radiotelefony
Diy spalinowe i inny sprzt p.po.
 
   W latach 1925-39 OSP lemie dziki systematycznej pracy straaków i pomocy mieszkaców gminy lemie, a take ks. Jana Szarka, ks. Józefa Krupy, ks. Józefa Komendery zakupiony zosta wóz konny wraz roczna pomp straack oraz zakupione zostay instrumenty dte dla orkiestry straackiej, a w roku 1936 jednostka otrzymaa Sztandar.
   Podczas okupacji na terenie wsi pozostao omiu straaków, pozostaych wywieziono w gb Rzeszy lub do Generalnej Guberni.
   Po wyzwoleniu remiz urzdzono w budynku starej szkoy w lemieniu a w roku 1952 stra z wasnych rodków zakupia samochód ciarowy marki "Bedford" oraz przeniosa Remiz do budynku na rynku w lemieniu.
   W roku 1964 przystpiono do budowy nowej remizy OSP, któr ukoczono w roku 1968 oraz zakupiono samochód marki Lublin /karosowano na samochód poarniczy/ ,motopomp P05,syren elektryczn oraz sprzt ganiczy.
   W latach 1980-2000 przeprowadzono generalny remont Domu Straaka , dobudowano pomieszczenia kuchenne i socjalne nowy gara na samochód poarniczy oraz zakupiono zostao wyposaenie.
   Staraniem druhów byo aby jednostka posiadaa odpowiedni samochód poarniczy to jest w roku 1980 z Komendy Wojewódzkiej Stray Poarnej w Bielsku-Biaej ,pozyskano samochód po. marki "uk" w roku 1936 z Komendy Rejonowej Stray Poarnej w ywcu samochód po. marki Star 66, w roku 1989 nasza jednostka zostaa wyposaona w nowy samochód po. Star 244 wraz z dodatkowym sprztem przeciw poarowym, w roku 1998 karosowano wóz bojowy Jelcz 325 i zakupiono sprzt ratowniczo-ganiczy.
   Druhowie brali i bior czynny udzia w akcjach ratowniczo-ganiczych, pracach spoecznych na rzecz Gminy lemie , organizuj wspólnie z Modzieow Druyn Poarnicz imprezy kulturalne, Turnieje Wiedzy Poarniczej, Turnieje Sportowe. Startuj równie w Gminnych i Powiatowych zawodach sportowo-poarniczych.
   W roku 1995 i 2000 jednostka zostaa odznaczona srebnym i zotym medalem za zasugi dla poarnictwa, a druhowie: Cader Micha , Pcikiewicz Wadysaw, Sander Tadeusz zostali odznaczeni najwyszymi odznaczaniem straackim "Zotym Znakiem Zwizku".
   W roku 2003 z inicjatywy Wójta Gminy Magorzaty Ppk zrodzia si koncepcja rozbudowy remizy OSP lemie czci budynku na sale widowiskow z zapleczem kuchennym i sanitarnymi , nadbudow pitra z przeznaczeniem na przedszkole, a drugie pitro z przeznaczeniem na Schronisko Modzieowe oraz modernizacji istniejcej czyci remizy. Obiekt ten zosta przekazany w 2006r.

Image

Image

Image

Image

Image

Image