Odwiedzio nas: 6712141
                        
 

 

OSP Zatna

Nazwa OSP:Ochotnicza Stra Poarna w Zatnej
Adres:34-371 Ujsoy , Zatna 75
Telefon:
033-862-57-49
Data zaoenia:1948 r.
Jednostka nie naley do Krajowego Systemu Ratowniczo – Ganiczego
Liczba czonków czynnych:Jednostka liczy obecnie 32 czonków czynnych.
Skad zarzdu:Prezes: Magdalena Koco
Vice Prezes / Naczelnik: Andrzej Bryja
Skarbnik: Jan Koco
Sekretarz: Julian Sporek
Gospodarz OSP: Aleksander Kwiatkowski
Kronikarz: Anna Najduch

Komisja rewizyjna:
Przewodniczcy: Jacek Krcichwost
Sekretarz: Rafa Hara
Czonek: Krzysztof Koco
Sprzt:
Samochód Lublin -kombi ( 2001r.)
Motopompa Niagara
Motopompa PO 5E - 2 szt.
Radiotelefon Gr-360
Radiotelefon Motorola - 2 szt.
We ssawne W110 - 4 szt.
We W75 - 4 szt.
We W52 - 4 szt.
Rozdzielacz wody - 2 szt.
Prdownica wodna PW-52
Prdownica wodna Turbo
Prdownica wodna - 2 szt.
Ubranie bojowe - 8 szt.
Hem PH-5 - 8 szt.
Buty specjalne - 10 szt.
Pasy straackie PS-88 - 8 szt.
Zatrzanik PZ-18 - 10 szt.
Zbiornik wodny P-Z-12
Agregat prdotwórczy
Maszt owietleniowy
Reflektor owietleniowy - 2 szt.
Pia spalinowa
E-mail:
 
      Ochotnica Stra Poarna w  Zatnej powstaa w 1948 roku.
 Jej  zaoycielami a zarówno I  Zarzdem tej jednostki byli:

PrezesKotrys Ludwik
Komendantyrek Wojciech
Z-ca KomendantaKoco Józef
SekretarzKoco Wojciech
SkarbnikSalachna Józef
GospodarzKrcichwost Franciszek

     Stra powstaa prawie z niczego, bez adnego sprztu czy te majtku. Jedynym sprztem, który by na wsi to bya poniemiecka sikawka rczna na pozach, par wy i jedna prdownica . W 1977r. Zarzd podj uchwa o budowie Domu Straaka, lecz inicjatywa ta nie wypalia ze wzgldu na zmiany administracyjne. W 1990r. przystpiono do budowy Remizy OSP Zatna i zostaa ona ukoczona w 1997r.

Image

Image

Image

Image