Odwiedzio nas: 6737273
                        
 

 

 
OSP Soblówka

Nazwa OSP:Ochotnicza Stra Poarna w Soblówce
Adres:34-371 Ujsoy, Soblówka
Telefon:
033-864-72-20
Data zaoenia:03.05.1955 r.
Jednostka nie naley do Krajowego Systemu Ratowniczo – Ganiczego
Liczba czonków czynnych:Jednostka liczy obecnie 31 czonków czynnych.
Skad zarzdu:Prezes: Piotr uawski
Wice Prezes / Naczelnik: Wiesaw Koco
Wiceprezes: Józef Sporek
Skarbnik: Zbigniew Bednarz
Sekretarz: Janusz Baraski

Komisja rewizyjna:
Przewodniczcy: Mirosaw Doliski
Sekretarz: Bogdan Bednarz
Czonek: Zbigniew Koco
Sprzt:
Samochód - 2 szt.
Motopompa szlamowa
Motopompa - 4 szt.
Radiotelefon Gr-360 - 2 szt.
We ssawne W110 - 4 szt.
We W75 - 6 szt.
We W52 - 7 szt.
Rozdzielacz wody - 2 szt.
Drabina - 2 szt.
Prdownica wodna - 2 szt.
Ubranie bojowe - 14 szt.
Hem PH-5 - 8 szt.
Buty specjalne - 12 szt.
Pasy straackie PS-88 - 8 szt.
Zatrzanik PZ-18 - 8 szt.
Zbiornik wodny P-Z-12
Agregat prdotwórczy
Maszt owietleniowy
Reflektor owietleniowy - 3 szt.
Pia spalinowa
E-mail:
 
      Ochotnica Stra Poarna w Soblówce powstaa w 1955 roku. Jej zaoycielem bya Gromadzka Rada Narodowa w Ujsoach.
W skad I Zarzdu tej jednostki wchodzili:

PrezesFurczyk Jan
KomendantKoco Wadysaw
Odpowiedzialnym za sprztSawa Stanisaw

     Sprzt stanowia rczna pompa 4 osobowa bez podwozia, 1 basen i 5 szt.wy. Pierwszy samochód zosta zakupiony z funduszy wasnych w 1984r.a nastepnie rok póniej KRSP przydzielia samochód bojowy marki uk. W 1996 r. nasza jednostka otrzymaa od ZW ZOSP RP w Bielsku - Biaej sztandar. Obecnie dziki staraniom obecnego Zarzdu zosta przyjty w uytkowanie od UG w Ujsoach budynek, który jest remontowany na potrzeby OSP.

Image

Image

Image

Image