Odwiedzio nas: 6737275
                        
 

 

Statystyka zdarze za 2018r.
na dzie 22/03/2018
Poary
87
Miejscowe zagroenia 
174
Alarmy faszywe 
24
Ogem 
285
Archiwum
<<>>


OSP odygowice


Nazwa OSP:Ochotnicza Stra Poarna w odygowicach
Adres:ywiecka 84, 34-325 odygowice
Telefon:
033-863-19-07
Data zaoenia:1896 r.
Jednostka Naley do Krajowego Systemu Ratowniczo – Ganiczego od 29.04.1995 r.
Liczba czonkw czynnych:Jednostka liczy obecnie 68 czonkw czynnych.
Skad zarzdu:
Prezes - Tomasz Gra 
Wiceprezes - Barbara Malanka
Naczelnik - Tadeusz Mieszczak
Zastpca naczelnika - Janusz Okrzesik
Sekretarz - Micha Barcik 
Gospodarz - Bartomiej Loranc
Z-ca Gospodarza - Jan Okrzesik
Kronikarz - Alicja Gra 
Skarbnik - Jarosaw Juraszek
Czonek zarzdu ds. technicznych - Piotr Kubica
Czonek zarzdu - Kazimierz Pietraszko
Czonek zarzdu - Jzef Janua
Czonek zarzdu - Stanisaw Kucharczyk
Skad Komisji Rewizyjnej OSP:
Przewodniczcy - Kazimierz Wawrzeszkiewicz
Czonek komisji - Julian Jakubiec
Czonek - Krzysztof Kubica
Czonkowie posiadajcy Zoty Znak Zwizku RP:dh Stanisaw Kucharczyk
Gospodarz remizy OSP:

dh Bartomiej Loranc
Z-ca Gospodarza - Jan Okrzesik

Sprzt:

samochd Renault Midlum 280.15 DXi (4x4) - GBA
samochd Magirus Deutz 2,4/16 (4x4) - GBA
samochd Ford Transit (4x2) - GLM
samochd Uaz (4x4) - SLRR
przyczepa gasnicza
pompy pywajce - 2szt
motopompy - 3 szt.
pompy szlamowe - 4 szt.
pilarki do drewna - 4 szt.
agregat prdotwrczy -3 szt.
Aparat ochrony drg oddechowych - 6 szt.
Zestaw rat. medycznego - 2 szt.
Sprzt cznoci radiowej - 12 szt.
Podrczny sprzt ganiczy

E-mail:
www:http://osplodygowice.pl
 


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image