Odwiedzio nas: 6737272
                        
 

 

Statystyka zdarze za 2018r.
na dzie 22/03/2018
Poary
87
Miejscowe zagroenia 
174
Alarmy faszywe 
24
Ogem 
285
Archiwum
<<>>


OSP Wgierska Grka
 
OSP Wgierska Grka


Nazwa OSP:Ochotnicza Stra Poarna w Wgierskiej Grce
Adres:ul Kociuszki 19A, 34-350 Wgierska Grka
Telefon:
33 864-27-52
Data zaoenia:1907 r.
Liczba czonkw czynnych:Jednostka liczy obecnie 32 czonkw czynnych.
Skad zarzdu:Prezes - Stanisaw Duraj
V-ce Prezes Naczelnik - Piotr Pytel
Z-ca Naczelnika - Bry Marek
Gospodarz – Krystian Piotr
Sekretarz – Supat Pawe
Skarbnik - Staczyk Witold
Czonek zarzdu - Kuliski Stanisaw
Skad Komisji Rewizyjnej OSP:Przewodniczcy – Klekociuk Zbigniew
Z-ca przew. – Dyrlaga Stanisaw
Cz. komisji – Suchoski Czesaw
Sprzt:samochd GBA2,5/16 star 244
sam GLM VW T-4 4x4
pilarki spalinowe szt.2
przecinarka do stali-betonu STIHL
agregat prdotwrczy Honda szt.1
pompa szlamowa Honda szt.2
pompa elektryczna gbinowa
Turbowentylator Raffman
pompa pywajca Posejdon
pompa PO5
radiotelefon Motorola , HYT stacjonarne szt.2
radiotelefony motorola przewone GM 360 szt.2
nasobne Motorola GP 340 szt.3
aparaty powietrzne Auer szt.4
Zestaw PSP R-1 szt.1, OSP R-1 szt,1 Kamizelka KED
maszt owietleniowy szt.2,
reflektory owietleniowe szt.8 ( 400W)
Latarka Surviwor LED szt.3 , Peli szt.14
podrczny sprzt ganiczy
E-mail:
www:www.strazwg.pl
 

Historia :
Pierwsze zebranie Zarzdu Stray Fabrycznej odbyo si 24.01.1907 r. Jednostka liczya w tym czasie 27 straakw. Pierwszy sztab jednostki tworzyli: Krestian Ludwik, Skaka Julian, Egner Norbert.

W 1912 r. komendantem zosta Wiktor Poszek. Stra dysponowaa ju stranic mieszczc si na terenie Odlewni eliwa, ktra suya straakom do czerwca 2007r.

Do roku 1926 wydarzenia z ycia i dziaalnoci Stray ( w tym zaistniae poary i wiczenia ) notowano w jzyku niemieckim.

1929 r. Stra bierze udzia w uroczystociach:
17 III - Imieniny Marszaka Pisudskiego
3 III - Konstytucja 3-go Maja
16 VI - w. Floriana - udekorowanie straakw medalami za sub liniow, w okresie XX - lecia.
1930 - poar krgielni w ogrodzie gospody. Udzia 20 oficerw i 10 straakw. Spon cay budynek.
27 06. 1930 r.- poar w Cicu Maym. Spony 32 budynki mieszkalne i 62 gospodarstwa. 216 osb pozostao bez dachu nad gow.

Czerwiec 1945 r. - rozpoczcie dziaalnoci po okresie wojennym. Stan pocztkowy 12 a pniej 24 straakw. wiczenia obowizkowe odbyway si 2 razy w tygodniu. Przy Stray dziaao amatorskie Kko Teatralne, ktre dao przedstawienia w Cicinie, Milwce i Rajczy. Pniej Kko przejy Zwizki Zawodowe.

Lipiec 1960 r. - wielkie powodzie w caym rejonie ywiecczyzny. Przerwano prac w Hucie, zostay zerwane mosty, zniszczone drogi, zalane pola i zabudowania. Aktywny udzia w akcjach powodziowych wszystkich straakw.

Marzec 1959 r. -Reaktywowanie dziaalnoci Ochotniczej Stray Poarnej przy Odlewni eliwa Wgierska Grka.

1960 r. -Gaszenie poarw: lasy w abnicy ( Prusowie ), domy w Cicu, Glince. 02.12 1961 r. -W miejsce Ochotniczej Stray Poarnej powoano Obowizkow Stra Poarn liczc 41 czonkw.

1962 r. i lata nastpne. Gaszenie poarw na terenie zakadu, gminy oraz w miejscowociach: Rycerka Grna, Sporysz / Fabryka rub /, abnica, Cicina. Rajcza, Milwka, Brzunik i Przybdza. Likwidacja zagroe zwizanych z wylaniem Cicinki i abniczki. Straacy bior, udzia z naraeniem wasnego ycia w ratowaniu ludzi z poncych domw, dobytku, zwierzt.

02.05.1990 r. -Uroczysto wrczenia ZOSP sztandaru, ktry ufundowaa zaoga Odlewni eliwa. Powicenia sztandaru dokona miejscowy proboszcz Ks. Kan. Tadeusz Masny Jednostka OSP zostaa odznaczona ,,Zotym Medalem za zasugi dla poarnictwa." 06 05.1990 r. - Uroczysta Msza w. z udziaem straakw Zakadowej OSP oraz OSP Cicina – zostaa odprawiona w kociele Przemienienia Paskiego.

Zakadowa OSP poza udziaem w akcjach bojowych przeprowadza na terenie zakadu przegldy budynkw, hal produkcyjnych doprowadzajc do likwidacji zagroenia poarowego.

Straacy z pocztem sztandarowym brali i bior udzia u uroczystociach pastwowych i kocielnych, w tym w uroczystych procesjach Wielkanocnych i Boego Ciaa. Po II wojnie wiatowej Stra Poarna nadal dziaaa jako Zawodowa Stra Poarna, albo jako Ochotnicza Stra Poarna. Ostatnia zmiana to 19 lipiec 2000 r., kiedy to z powodu przeksztace wasnociowych w Odlewni eliwa, powstaje Ochotnicza Stra Poarna w Wgierskiej Grce, podlegajca bezporednio wadzom gminy. Powsta nowy Zarzd, ktrego prezesem zosta Stanisaw Duraj, a naczelnikiem Mieczysaw Zawada. W dniu zebrania jednostka liczya 20 czonkw zaoycieli. Przy wsparciu wadz gminy zakupiono budynek po ZOSP i sprzt bojowy przekazujc go nowej jednostce. W 2003 r. Rada Gminy przekazaa dziak pod budow nowej stranicy. 3 maja 2005 r. powicono teren pod budow i pooono kamie wgielny. Budow w stanie surowym skoczono 29 listopada 2006 r. Budow stranicy wspierao wielu czonkw Spoecznego Komitetu Budowy Remizy na czele z prezesem OSP w Wgierskiej Grce Stanisawem Durajem.

8 wrzenia 2007r. jednostka OSP Wgierska Grka obchodzia jubileusz 100-lecia istnienia, podczas uroczystoci odbyo si otwarcie oraz powicenie nowo wybudowanej stranicy.


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image