Odwiedzio nas: 6613235
                        
 

 

Spis stron
Geneza powstania ZSP i powoania PSP
Siedziba ZSP w ywcu

Siedziba ZSP w ywcu 


Image Pierwsz siedzib ZSP bya zabytkowa remiza przy ulicy Kociuszki w ywcu, wybudowana w 1910 roku, zajmowana wczeniej przez OSP i Pogotowie Zawodowe Stray Poarnych. Obiekt ten budowany by z przeznaczeniem na garaowanie zaprzgów konnych, dlatego musiano poszerzy bramy wyjazdowe z garay. ZSP zajmowaa tylko 4 pomieszczenia o cznej powierzchni okoo 100 m , na której mieciy si: wietlica, punkt alarmowy, kuchnia, azienka i sypialnia. Uytkowaa równie dwa boksy garaowe, za reszt pomieszcze zajmowaa OSP w ywcu. Po 1975 roku ZSP przeja dalsze pomieszczenia, co nie zmienio faktu, e straacy penili sub w spartaskich warunkach, dalekich od przyjtych standardów. Zim w sypialni, gdzie nie byo grzejnika, przy duych mrozach temperatura spadaa nawet do kilku stopni poniej zera. W tym czasie intensywnie mylano o budowie nowego obiektu dla ZSP. W kocu udao si pozyska teren przy ul. Sienkiewicza, gdzie w latach 1975-76 stan miaa nowoczesna stranica.

Gotowa ju bya caa dokumentacja techniczna budowy. Niestety, zmiany zachodzce w kraju w latach siedemdziesitych, uniemoliwiy rozpoczcie prac budowlanych, wci przesuwano terminy, a plany te spezy na niczym. Dopiero w 1984 roku, aczkolwiek z wielkimi problemami w ramach rozbudowy siedziby OSP Zaboci rozpoczto budow nowej stranicy dla ZSP w ywcu. Naley podkreli w tym du zasug Urzdu Miasta w ywcu. Zaoga ZSP dzielnie wspieraa w pracach budowlanych RPRB.

Image W trakcie budowy do projektu wprowadzono szereg zmian, wszystkie z myl o poprawie funkcjonalnoci obiektu. Budowa przebiegaa w zmiennym tempie, nabierajc rozmachu pod koniec lat osiemdziesitych, a to gównie za spraw Komendanta Wojewódzkiego SP, pk. po. in. Waldemara Rybkowskiego, a wreszcie w 1990 roku oddana zostaa do uytku. W nowej stranicy przy ul. Objazdowej 2 znajduje si siedziba Komendy Rejonowej PSP i Jednostki Ratowniczo-Ganiczej PSP. Ten obiekt rozwiza wieloletnie problemy ywieckich straaków, zmieniajc zasadniczo warunki ich suby, zarówno pod wzgldem socjalno-bytowym jak i BHP. Straacy dysponuj teraz ponad 50-cioma pomieszczeniami w tym: jedno, dwu i czteroosobowymi pokojami, stanowiskiem Image kierowania, pomieszczeniami biurowymi, aul, wietlic audiowizualn, kuchni, jadalni, trzema azienkami, siowni i szeregiem pomieszcze tzw. zaplecza, oraz omioma podwójnymi boksami garaowymi. Wokó stranicy istniej obiekty magazynowe, stacja paliw, wartownia a take wspinalnia do wicze wysokociowych.

Image W 1997 roku oddany zosta do uytku wybudowany od podstaw, we wasnym zakresie nowy obiekt z przeznaczeniem na kolejne garae i magazyny. W planach rozbudowy jest jeszcze boisko sportowe. JRG ma równie swoj baz w Oczkowie, gdzie mieci si sprzt do ratownictwa wodnego.