Odwiedzio nas: 6613264
                        
 

 

Samochd w wodzie

W rod 30 lipca okoo godziny 15.00 z przyczyn nie ustalonych, samochd marki Opel Tigra wjecha do Jeziora Midzybrodzkiego. Zdarzenie to, miao miejsce obok przystani wodnej w Czernichowie. W chwili zjazdu, w pojedzie nie znajdowaa si adna osoba i nikt nie zosta poszkodowany. Dziaania stray polegay na podczepieniu liny do samochodu znajdujcego si w caoci pod woda i wycigniciu go na brzeg jeziora, a nastpnie odczeniu zasilania pojazdu. W dziaaniach udzia brali: JRG PSP ywiec (GBA, SLRR), OSP Midzybrodzie ywieckie (SLRR + d).

Image

Image

Image