Odwiedzio nas: 6865618
                        
 

 

112

Numer 112 dziaa poprawnie na terenie caego kraju!
W Polsce poczenia alarmowe 112 s odbierane przez Stra Poarn i Policj.
Zachowane pozostaj numery 997 - Policja, 998 - Stra Poarna, 999 - Pogotowie Ratunkowe.

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowizujcym na terenie caej Unii Europejskiej.
Numer 112 suy do powiadamiania w sytuacjach zagroenia zdrowia, ycia lub mienia.

Image

Przydatne adresy:

www.112.gov.pl - informacje o podejmowanych w Polsce dziaaniach dotyczcych funkcjonowania numeru alarmowego 112 i pracach nad jego upowszechnianiem.

www.ec.europa.eu/112 - strona Komisji Europejskiej prezentujca aktualne informacje dotyczce dziaania Europejskiego Numeru Alarmowego 112.

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/home/index_pl.htm - wersja dla dzieci z moliwoci wyboru jzyka polskiego.