Odwiedzio nas: 6737362
                        
 

 

Kalendarium
Kalendarium

 01.01.1968 Powoanie do ycia ZSP w ywcu
 16.01.1968Pierwszy wyjazd ZSP ywiec do usuwania zatorów lodowych w Radziechowach  i  Cicinie
 10-11.06.1968Akcja przeciwpowodziowa na terenie rejonu
 16.09.1968Poar trzech budynków gospodarczych w Przyborowie
 11.02.1968Poar zakadu produkcyjnego Spódzielni „Góral” w Jeleni
 18-23.07.1970Akcja przeciwpowodziowa na terenie rejonu, w której bray udzia wszystkie jednostki stray poarnych powiatu
27.06.1971Poar rafinerii nafty w Czechowicach (zginy 33 osoby) ZSP dowozia z ywca rodek  ganiczy
 14.03.1972W tym dniu zanotowano 15 poarów, najwiksze z nich to:
·       10 ha lasu jodowo - wierkowego w odygowicach
·       6 ha lasu wierkowego w Rycerce Dolnej
·       5 ha modnika wierkowego w Rajczy
 21.08.1972Akcja przeciwpowodziowa. Udzia bray 43 jednostki stray poarnych
  09.11.1972Poar hangaru garaowego „Hydrobudowy” w Midzybrodziu ywieckim, spony trzy  spychacze, adowarka i inny sprzt budowlany
  05.02.1973PRN w ywcu podja decyzj o budowie nowej stranicy ZSP przy ul. Sienkiewicza    (teren budowy lata 1975-76)
 20.07.1973Poar w Orodku Obozów Harcerskich w Zarzeczu
 10.03.1975Akcja wydobycia zatopionego samochodu  „Warszawa” z 3 osobami w M. Bialskim
 Maj 1975Reforma administracyjna kraju. ywiec w województwie bielskim
 02.11.1975Poar 4 budynków w Ujsoach (str. Marian Widz ratuje od poraenia prdem    str. K. Kantyk)
 14.11.1975Poar w oddziale pieców  „Cegielnia” w ywcu
 31.07.1976Poar szkoy podstawowej w Ostrym
 1977Poar w Szpitalu Rejonowym w ywcu
 31.12.1977Uroczyste obchody 10lecia powstania ZSP
 06.04.1978Akcja - uratowanie czowieka zasypanego w zsypie wglowym kotowni w ywcu  (kapral Zygmunt lusarz)
 15.11.1978Katastrofa drogowa w Wilczym Jarze w Oczkowie. Do Jeziora ywieckiego wpady 2  autobusy - zgino 30 osób
 20.05.1979
Poar 15 ha modnika w Korbielowie
 14.08.1980Akcja przeciwpowodziowa na terenie rejonu
 28.10.1981Akcja wydobycia 4 osób z samochodu Jelcz, który spad z wiaduktu kolejowego w ywcu
 09.01.1982Akcja przeciwpowodziowa w rejonie przepompowni na ul. czki w ywcu
 Luty 1982Poar samochodu uk z 25 butlami w Zakadzie Gazu w ywcu
 26.03.1982Decyzja o rozbudowie OSP Zabocie dla potrzeb ZSP w ywcu
 26.08.1983Zdobycie 9 miejsca sztafety ZSP w DMP w Rzeszowie
 Luty 1984Powstanie Klubu Honorowych Dawców Krwi przy ZSP w ywcu
 05.05.1984Poar Oddziau Parafiny w Fabryce Papieru w ywcu
 05.08.1984Zdobycie 6 miejsca sztafety ZSP na  III  MP w Biaymstoku
 10.09.1984Rozpoczcie prac ziemnych przy budowie nowej stranicy w Zabociu
 17.03.1985Akcja - uratowano 3 rybaków z kry na Jeziorze ywieckim
 26.05.1985Uroczysta zmiana suby ZSP na Rynku, zlot rekwizytowy
 27.04.1986Poar lasu na granicy polsko - czechosowackiej okoo 5ha
14.06.1986Telewizyjny Turniej Miast ; owicz – ywiec
 01.08.1986Akcja - uratowanie z nurtów rzeki Soy, uwizionego stada owiec
 15.02.1987Akcja usuwania zatoru lodowego na Sole, uratowanie onierza, który znalaz  si na  dryfujcej krze (st. asp. Tadeusz Jafernik)
 01.03.1987Wprowadzenie do podziau bojowego, nowej ulepszonej wersji samochodu Ratownictwa Drogowego (zaprojektowano i wykonano w ZSP)
 12.07.1987Akcja - uratowania 4 osób z przewróconej aglówki na Jeziorze ywieckim
 Kwiecie 1988Stanowisko Komendanta Wojewódzkiego SP obejmuje pk . in. Waldemar Rybkowski na emerytur odchodzi pk . Eugeniusz Zabocki (Komendant Wojewódzki od 1981 r.)
 Maj 1988Uroczysta zmiana suby na Rynku z okazji 20lecia ZSP
 Wrzesie 1988pokaz samochodu Ratownictwa Drogowego i przyczepy ratownictwa wodnego na II Targach Poarniczo - Ochronnych w Biaymstoku
 10.03.1989Akcja - uratowanie 3 mczyzn dryfujcych na przewróconej odzi po Jeziorze ywieckim  (plut. K. Piecha i st. kpr. B. Koodziej)
 18.07.1989Akcja - uratowanie 3 osób z wywróconej aglówki typu „Omega”
 30.07.1989Strefowe zawody konne w skokach na Poligonie przy ul. Sienkiewicza z okazji  20-lecia ZSP
 Marzec 1990Poary kilku budynków w Korbielowie - dzieo ujtego podpalacza
 30.06.1990Przekazanie Sztandaru ZSP w ywcu.
- Oddanie do uytku nowej Stranicy przy ul. Objazdowej 2
 Czerwiec-Lipiec 1990Szereg poarów w gminie winna, dzieo kolejnego podpalacza
 14.03.1991Poar schroniska dla bezdomnych zwierzt w ywcu
Maj- czerwiec 1991Akcja protestacyjna straaków z ywca i caej Polski
 20.06.1991Poar 4 zabudowa w Jeleni (dzieo podpalacza)
 28.06.1991Akcja wydobycia z dna Jeziora ywieckiego zatopionego samochodu Jelcz
 13-14.08.1991Zabezpieczenie wizyty papiea Jana Pawa II w Wadowicach
 09.03.1992Akcja oczyszczania filarów mostu na Sole w ywcu, która wzbogacia ZSP o nowe  piy spalinowe Husqvarna
 01.07.1992Powoanie Komendy Rejonowej i Jednostki Ratowniczo Ganiczej Pastwowej Stray Poarnej w ywcu. Na stanowisko Komendanta Rejonowego powoany zosta kpt. in. Stanisaw Kuliski ; na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Ganiczej bryg. mgr in. Czesaw Pruski
 10.08.1992Poary lasów w okolicy Olkusza (uczestniczyy sekcje JRG ywiec)
 26.08÷03.09.1992Poar lasów w okolicach Kuni Raciborskiej ok. 10 tys. ha, zginy 3 osoby,  spono kilka wozów ganiczych - uczestniczyy 2 kompanie z ywiecczyzny
 26.10.1992Poar XVI wiecznego drewnianego kocioa w kawicy
 12.01.1993Akcja - usuwanie 700 metrowego zatoru lodowego na Sole w Rajczy
 17.03.1993Akcja - uratowanie 2 toncych rybaków z kry na Jeziorze ywieckim
 06.05.1993Akcja - wydobycie rannych z wypadku „Autosana” w ywcu
 11.05.1993Poary podpalonych 7 domków letniskowych w abnicy
 Maj 1993Poar ok. 8 ha kosodrzewiny i poszycia lenego na Pilsku
 12÷14.06.1993Akcja usuwanie rtci z dna potoku Mynówka w ywcu
16.08.1993Powoanie na stanowisko Dowódcy JRG  m. kpt. mgr in. Józef Pietraszko
 28.08.1993Poegnanie bryg. mgr in. Czesawa Pruskiego, byego Komendanta ZSP i dowódcy JRG który z dniem 30.06.93 odszed na emerytur
 Grudzie 1993Przekazanie dla JRG samochodu Ratownictwa Drogowego – Volksvagen
 13.03.1994Poar pocigu „Rachowiec” w Zwardoniu
 04.05.1994Akcja - poszukiwania 25 osób zaginionych na stokach Przegibka
 01.06.1994Na stanowisko Z-cy Komendanta Rejonowego PSP powoany zosta st. asp Tadeusz Jafernik
 08.06.1994Akcja - usuwanie skutków tragicznej wywrotki ciarówki „SKODA” z 8 tonami wapna na Górze ar
 14.11.1994Akcja - miertelny karambol na ul. Wesoej w ywcu
 20.12.1994Obchody 10lecia Klubu HDK i akcja krwiodawstwa w KR PSP ywiec
 29.04.1995JRG wzbogacia si o nowy samochód ratownictwa chemiczno - ekologicznego Mercedes i samochód terenowy Tarpan Honker
 22.05.1995Zabezpieczenia wizyty Ojca witego Jana Pawa II w ywcu
 07.11.1995Wspólne wiczenia JRG i petwonurków z OSP Szopienice na Jeziorze ywieckim
 03.12.1995Poar restauracji „Parkowa” w Rajczy
 Luty 1996Niezwykle ostra zima - ZOO u straaków
 21.04.1996Poar ok. 20 ha. Poszycia lenego Góry Grojec w ywcu
 25.05.1996Akcja wydobycie zwok przygniecionego kierowcy cignika Ursus w Trzebini
 31.05.1996Akcja - wydobycie topielca spod wodospadu w Sopotni Wielkiej
 07 ÷09.09.1996Akcja przeciwpowodziowa w Rejonie ywieckim - usuwanie skutków zalania  przepompowni na ul. czki w ywcu
 Padziernik 1996JRG otrzymaa nowy samochód ganiczy Jelcz 010 GCBA 5/24
 24.12.1996Kolejna wspólna wigilia w PSP ywiec, na któr tradycyjnie przyby burmistrz miasta ywca i proboszcz parafii Zabocie
 Marzec 1997Wzmoony okres palnoci - 66 poarów
 Lipiec 1997Kolejna powód na ywiecczynie. Ochrona mostów, dróg i budynków
 29.08.1997Poar budynku mieszkalnego w Kocierzu Moszczanickim. W pomieniach zgina   matka z dwójk dzieci
 24.12.1997Kolejna wspólna wigilia na   której Proboszcz Parafii Zabocie ks. kan. Stanisaw Kozie przyniós wiece zapalone „ogniem z groty Betlejemskiej”
 Maj 1998Obchody XXX-lecia zawodowego poarnictwa   na  ywiecczynie.
 Grudzie 1998JRG otrzymuje samochód GBA 2/17 RENAULT
 Lipiec 1999Nad Rajcz przechodzi tornado niszczc zabudowania i tereny lene o znacznej powierzchni. Usuwanie skutków trwa kilka tygodni.
 Maj 2000Na ywiecczynie goci Komendant Gówny PSP nadbrygadier Zbigniew Meres ,który wzi udzia w I Powiatowym Dniu Straaka w Rychwadzie