Odwiedzio nas: 6613263
                        
 

 

PODSUMOWANIE  DZIAA YWIECKICH STRAAKW
ZA ROK 2009

W 2009 roku Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej w ywcu oraz jednostki ochotniczych stray poarnych z terenu naszego powiatu interwenioway w 1587 przypadkach. Zdarzenia te mona podzieli na 356 akcji ganiczych, 1208 interwencji ratowniczych podczas likwidacji miejscowych zagroe tj. wypadki drogowe, budowlane, zdarzenia powstae wskutek opadw deszczu i niegu, przyborw wd, silnych wiatrw oraz 23 alarmy faszywe. Straacy z ywca wyjedali take poza teren powiatu do 2 akcji, niosc pomoc i niezbdne wsparcie specjalistyczne dla mieszkacw z przylegych powiatw. Ogem w dziaaniach uczestniczyo 2625 zastpw PSP i OSP cznie 13 244 straakw.  W wyniku tych zdarze 4 osoby poniosy mier, a 71 osoby zostay ranne, w tym 3 dzieci i 2 ratownikw. Szacunkowa warto strat wyniosa  5,9 mln. z., za uratowane mienie na blisko 45 mln. z.

Poza typowymi dziaaniami zwizanymi z gaszeniem poarw i likwidacj miejscowych zagroe jednostki PSP prowadziy trudne i skomplikowane akcje powodujce dugotrwae zaangaowanie duej iloci si i rodkw krajowego sytemu ratowniczo-ganiczego oraz sprztu specjalistycznego. Do takich akcji naley zaliczy dziaania podczas zdarze w gaszeniu poaru hali produkcyjnej w Wgierskiej Grce, poar owczarni w Rychwadzie, poar lasu w abnicy oraz wypadek samochodowy w ywcu-Oczkowie.

Image

W miesicu lutym jednostki ochrony przeciwpoarowej z naszego powiatu usuway sople lodu i zalegajcy nieg na dachach budynkw i obiektw.

W miesicu kwietniu i maju straacy wyjedali do palcych si traw. W dniu 11 maja wia silny i porwisty wiatr, w wyniku ktrego jednostki interwenioway 33 razy do midzy innymi: powalonych drzew, poamanych konarw oraz uszkodzonych dachw.

W dniach 14-17 padziernika w wyniku opadw mokrego niegu straacy wyjedali i usuwali jego skutki: powalone drzewa na budynki, drogi i linie energetyczne, niebezpiecznie zwisajce konary nad drogami i posesjami mieszkacw, w sumie interweniowano 180 razy.

Image

W miesicu maju zorganizowano dni otwarte stranic dla dzieci i modziey z powiatu ywieckiego. W dniach tych prezentowano odwiedzajcym sprzt i wyposaenie jednostki JRG ywiec oraz zapoznawano ze specyfika pracy straakw. Uczestniczono w programie „Bezpieczny powiat”. Nasza jednostka wspuczestniczya w organizacji corocznego Turnieju Wiedzy Poarniczej dla dzieci i modziey poczwszy od szczebla szkolnego a do szczebla powiatowego oraz konkursu plastycznego pod hasem: „Klska - powd czy huragan - stra poarna ci pomaga".  W miesicu czerwcu wraz z jednostkami OSP,  Szkoami Gminy Milwka realizowano program pn. „Zachowaj trzewy umys, zdrowe ciao, czyste rodowisko”, w ktrym uczestniczyo ponad 500 uczniw.

Organizowano wiczenia taktyczno - bojowe dla jednostek OSP i zag JRG poczone z praktycznym sprawdzeniem warunkw ewakuacji ludzi, w obiektach przemysowych i uytecznoci publicznej. Straacy Komendy Powiatowej PSP ywiec organizowali i uczestniczyli w nastpujcych wiczeniach:

  • w miesicu maju wiczenia kompanii OSP Wojewdzkiego Odwodu Operacyjnego na terenie kompleksu lenego w Kamesznicy,
  • w padzierniku midzynarodowe wiczenia ratownictwa specjalistycznego pn. „Skalite 2009”,
  • w padzierniku wiczenia specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego na terenie Browaru „Grupa ywiec S.A.”

Image

W miesicu padzierniku straacy Pastwowej Stray Poarnej przeprowadzili przegld techniczny i konserwacji sprztu we wszystkich jednostkach OSP powiatu ywieckiego.

W roku minionym na zasuona emerytur odeszo 11 dowiadczonych funkcjonariuszy a w ich miejsce zostao przyjtych 11 nowych straakw (w tym jeden aspirant po szkole poarniczej).

W zakresie dziaalnoci szkoleniowej przeprowadzono cykl szkole dla straakw jednostek OSP powiatu ywieckiego przeszkalajc cznie 266 straakw OSP w tym na kursach:

  • szkolenie podstawowe cz. I. – 150 straakw OSP,
  • szkolenie podstawowe cz. II. – 28 straakw OSP,
  • szkolenie dowdcw – 44 straakw OSP,
  • szkolenie specjalistyczne z zakresu ratownictwa drogowego – 44 straakw OSP

W ramach wsppracy midzynarodowej w miesicu listopadzie goszczono delegacj straakw z miejscowoci DABAS Wgry.

Znaczne osignicia minionego roku to dalsza poprawa warunkw suby poprzez wykonane modernizacje, realizowane z duym nakadem pracy wasnej. Przeprowadzono remont jadalni i kuchni  w Jednostce Ratowniczo-Ganiczej, zakupiono nowe szafki ubraniowe dla straakw JRG, malowanie Stanowiska Kierowania, remont cigu komunikacyjnego w Komendzie Powiatowej. Nastpia poprawa wyposaenia w sprzt samochodowy i ratowniczy. Zakupiono nowy samochd podnonik SHD-25 do ratownictwa wysokociowego oraz sprzt ratowniczy: piy spalinowe do ciecia drewna i metalu,  sprzt cznoci.

Image