Odwiedzio nas: 6613267
                        
 

 

Wzr do naladowania

W dniu 22 lutego br. o godzinie 14:54 do Stanowiska Kierowania Pastwowej Stray Poarnej w ywcu zadzwoni 12 letni Daniel informujc o wydobywajcym si dymie z piwnicy. Dyurujcy dyspozytor asp. Wiesaw Wrzeszcz natychmiast na miejsce zdarzenia wysa jeden zastp PSP oraz trzy zastpy OSP.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastpy stray poarnej poday jeden prd wody w natarciu na skadowany obok pieca CO opa (drewno). Z piwnicy wyniesiono krlika. Spaleniu ulego ok. 0,5 m3 drewna opaowego oraz pozostawiona w kotowni maa koza. Uratowano pozostae czci budynku - cz mieszkaln oraz cz gospodarcz, w ktrej zlokalizowana bya stajnia ze zwierztami (adne ze zwierzt hodowlanych nie ucierpiao).

Podczas prowadzenia dziaa, w czci mieszkalnej przebywao troje dzieci (Daniel-lat 12, Paulina-lat 11, Dawid-14 miesicy) pod dozorem dorosej opiekunki. Ze wzgldu na brak zadymienia oraz rozprzestrzeniania si poaru nie bya konieczna ewakuacja tych osb. Informacj o zdarzeniu dowdca akcji przekaza telefonicznie matce dzieci przebywajcej w tym czasie w pracy w Bielsku-Biaej. 11 letniej Paulinie zosta przekazany "misio - pocieszak".

PSK w ywcu o zaistniaym zdarzeniu zostao poinformowane telefonicznie przez 12 letniego syna wacicielki - Daniela Handerek. Chopak wykaza si spokojem i opanowaniem - poda dokadny adres i sposb dojazdu na miejsce zdarzenia. Ponadto po przyjedzie na miejsce zdarzenia Daniel rzeczowo i rzetelnie informowa dowdc akcji co znajduje si w kotowni, czy s tam skadowane jakie materiay niebezpieczne. Gdyby ta informacja przysza zbyt pno lub zostaa przedstawiona przez zgaszajcego niedokadnie mogo doj do tragedii. A tak dziki wzorowej postawie Daniela Handerek w bardzo duej mierze zostay ograniczone skutki poaru a nawet zostao uratowane ycie domownikw i zwierzt. W interwencji udzia  bray trzy zastpy OSP oraz jeden zastp PSP – w sumie 23 straakw. Akcja trwaa 1 godz., 07 min.

W dniu 3 marca 2010r w Szkole Podstawowej w odygowicach Grnych w obecnoci klasy, wychowawczyni i Zastpcy Dyrektora Pana Pawa Chudeckiego, Komendant Powiatowy Pastwowej Stray Poarnej w ywcu bryg. Stanisaw Kuliski wraz z Sekretarzem Zarzdu Powiatowego ZOSP RP w ywcu podzikowali Danielowi za obywatelsk postaw i wrczyli upominki.

Image

Image

Image