Odwiedzio nas: 6717555
                        
 

 

Eliminacje Powiatowe
do Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej
na rok 2010 rozstrzygnite.

 W dniu 24 marca 2010r w Domu Straaka w Rajczy odbyy si Powiatowe Eliminacje do Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej. W eliminacjach tych wziy udzia dzieci i modzie z 13 gmin Powiatu ywieckiego w sumie 34 osoby. Uczestnicy podzieleni zostali na trzy grupy wiekowe (Szkoy Podstawowe, Gimnazja oraz Szkoy rednie). Najpierw wszyscy uczestnicy pisali test a nastpnie czterech najlepszych z kadej grupy wiekowej  zakwalifikowao si do finau ustnego. Organizatorem Eliminacji Powiatowych by Urzd Gminy Rajcza, Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej w ywcu i Zarzd Powiatowy ZOSP RP w ywcu, Zarzd Gminny ZOSP RP w Rajczy oraz OSP Rajcza.
Swoj obecnoci eliminacje zaszczycili: Komendant Powiatowy Pastwowej Stray Poarnej w ywcu bryg. Stanisaw Kuliski, Wjt Gminy Rajcza Adam Iwanek, Prezes Zarzdu Gminnego ZOSP RP w Rajczy Jerzy Motyka, Sekretarz Zarzdu Powiatowego ZOSP RP Micha Urbaniec.

Zwycizcami w poszczeglnych kategoriach zostali:
 
Grupa I - Szkoy Podstawowe
I miejsce - Dominika Sobel Gmina Rajcza
II miejsce - Tomasz Piecha
III miejsce - Tomasz Barcik
IV miejsce - Sara Barcik

Grupa II - Gimnazja
I miejsce – Katarzyna Mieszczak Gmina odygowice
II miejsce – Pawe Klimczak
III miejsce – Dominik Gawe
IV miejsce – Magdalena Talik

Grupa III - Szkoy rednie
I miejsce – Marcin Matlak Miasto ywiec
II miejsce – Piotr Krystian
III miejsce – Katarzyna Tetak
IV miejsce – Micha Janoszek
 
Zwycizcy wezm udzia w Eliminacjach Wojewdzkich, ktre odbd si w dniu 17 kwietna br. w Siewierzu.

yczymy im powodzenia

Image

Image

Image