Odwiedzio nas: 6717553
                        
 

 

Konkurs plastyczny
"Wiatr, wypadek, ogie, woda – straak zawsze rek poda"
rozstrzygnity

 
Rozstrzygnicie odbyo si w dniu 25 marca 2010r o godz. 10-ej w siedzibie Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w ywcu.


Komisja w skadzie:
1. Przewodniczcy Komisji - st. kpt Andrzej Graca
2. Sekretarz Komisji  - st. asp. Marek Tetak
3. Czonkowie Komisji  - Anna Zabielny
4. „  „  - Barbara Walu
5. „  „  - Szymon Walu

Zapoznaa si ze zoonymi pracami przez uczniw Szk Podstawowych i Gimnazjalnych Powiatu ywieckiego. Na konkurs zoono 86 prac w tym:

I grupa modsza  6 – 8 lat   - 25 prac
II grupa rednia 9 – 12 lat   - 41 prac
III grupa starsza 13 – 16 lat  - 19 prac
IV grupa uczniowie niepenosprawni -  1 praca

Komisja dokonujc oceny przedstawionych prac kierowaa si nastpujcymi kryteriami:

 • Zgodno z tematem konkursu,
 • Oryginalno wyraenia tematu oraz przesania wynikajcego z treci,
 • Warto artystyczna,
 • Staranno wykonania i wkad woonej pracy

Komisja wyonia pi najlepszych prac w kadej grupie wiekowej:
W I grupie modsza / 6 – 8 lat /

 • Zuzanna Pitek  SP w Lenej
 • Bartosz Piotrowski  SP w Lenej
 • Kamila ukako  SP nr 6 ywiec
 • Elbieta Kastelik  SP w kawicy
 • ukasz Drod  SP w Kamesznicy

W II grupie redniej / 9 – 12 lat/

 • Aleksandra Kuliska SP kawica
 • Dominik Biaka  SP Czernichw
 • Kacper Ponka  Sp nr 2 Midzybrodzie Bialskie
 • Filip Tlaka   SP nr 1 ywiec
 • Martyna Wrbel  SP w Kamesznicy

W III grupie starsza / 13 – 16 lat/

 • Aleksandra Janeczko Gimnazjum Twardorzeczka
 • Brygida Juszczak   Gimnazjum im. J. Pawa II ywiec
 • Karolina Polka  Gimnazjum nr 3 ywiec
 • Robert Mrzek  SP kawica
 • Monika Rodak  Gimnazjum nr 2 w ywcu

W IV grupie uczniowie niepenosprawni

 • Wojciech Gabry   Szkoa Podstawowa nr 2 Pewel Wielka

Wyrnione prace, po 5 najlepszych z kadej grupy wiekowej zostan przesane na eliminacje szczebla wojewdzkiego.

Image

Image

Image

Image