Odwiedzio nas: 6737306
                        
 

 

Eliminacje do Oglnopolskiego
Turnieju Wiedzy Poarniczej
EDYCJA 2011

Gorco zapraszamy uczniw szk podstawowych, gimnazjalnych i rednich do udziau w eliminacjach do Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej. Turniej rozgrywany jest w trzech grupach wiekowych dla uczniw: szk podstawowe, gimnazjalnych i rednich. Wszyscy chccy wzi udzia w Turnieju proszeni s o zgaszanie si do miejscowych jednostek OSP. Organizatorami OTWP w powiecie ywieckim s Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej w ywcu, jednostki i Zarzdy Gminne OSP oraz Zarzd Powiatowy ZOSP RP w ywcu.

Ustalono nastpujcy przebieg eliminacji w powiecie ywieckim:

Eliminacje w szkoach do 25 marca 2011r
Eliminacje gminne do 01 kwietnia 2011r.
Eliminacje powiatowe 08 kwietnia 2011r., godz. 10:00, Szkoa Podstawowa w Peweli Maej,
Eliminacje wojewdzkie 16 kwietnia 2011r.

PLIKI DO POBRANIA