Odwiedzio nas: 6737311
                        
 

 

Eliminacje do Oglnopolskiego
Turnieju Wiedzy Poarniczej
EDYCJA 2012

Gorco zapraszamy uczniw szk podstawowych, gimnazjalnych i rednich do udziau w eliminacjach do Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej. Turniej rozgrywany jest w trzech grupach wiekowych dla uczniw: szk podstawowe, gimnazjalnych i rednich. Wszyscy chccy wzi udzia w Turnieju proszeni s o zgaszanie si do miejscowych jednostek OSP. Organizatorami OTWP w powiecie ywieckim s Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej w ywcu, jednostki i Zarzdy Gminne OSP oraz Zarzd Powiatowy ZOSP RP w ywcu.

Informacji na pytania udziela asp. sztab. Marek Tetak -

PLIKI DO POBRANIA

MATERIAY