Odwiedzio nas: 6712145
                        
 

 

OSP ywiec-Sporysz

Nazwa OSP:Ochotnicza Stra Poarna w ywcu-Sporyszu
Adres:ul Sporyska 39, ywiec 34-300
Telefon:
794 349 112
Data zaoenia:1907 r.
Jednostka Naley do Krajowego Systemu Ratowniczo – Ganiczego od 2000 r.
Liczba czonkw czynnych:Jednostka liczy obecnie 50 czonkw czynnych.
Skad zarzdu:

PREZES – dh Andrzej Stokosa
WICEPREZES NACZELNIK – dh Mariusz Frukacz
WICEPREZES – dh Pawe Maciejny
Z-CA NACZELNIKA – dh Karol Krzak
SKARBNIK – dh Halina Targosz
SEKRETARZ – dh Ewa Kisza
CZONEK ZARZDU – Katarzyna Korczyk,
CZONEK ZARZDU - Wiesaw Kobia,
CZONEK ZARZDU - Sebastian Rom.

Wyposaenie:

samochd GBA 2/17 Renault Midliner M210 4x4/ISS Wawrzaszek
samochd LSR Fiat Ducato
motopompy – 1 szt.
pompy szlamowe – 3 szt.
pilarki do drewna – 3 szt.
pia do betonu – 1 szt.
agregat prdotwrczy –1 szt.
aparaty ochrony drg oddechowych – 4 szt.
wentylator oddymiajcy

www:http://ospzywiecsporysz.cba.pl
e-mail:
Historia OSP:

Data powstania 5 grudnia 1907 roku. Wtedy to dziaacze Kka Rolniczego w Sporyszu widzc absolutn potrzeb istnienia takiej jednostki, zaoyli stra ochotnicz. Pierwszym naczelnikiem zosta Jan Kubicki, a jego zastpc Jan Worek. W 1912 roku prezesem zosta Adolf Reimschussel, a naczelnikiem Tomasz Hudziec. W tamtym okresie jednostka prowadzia dziaalno interwencyjn, uczestniczc midzy innymi w gaszeniu poarw – restauracji Jego c.k. Arcyksicia Karola Stefana Habsburga „Pod Gralem” czy w Fabryce rub. W 10 rocznic istnienia stray w Sporyszu rodzina Chaupnikw ufundowaa tutejszym straakom sztandar, ktry zachowa si do dnia dzisiejszego. W 1924 roku rozpoczto budow nowej stranicy, ktr ukoczono w 1935 roku, w dzieo budowy bya zaangaowana caa spoeczno Sporysza. W 1925 roku OSP Sporysz zostaje czonkiem Wojewdzkiego Zwizku Stray Poarnych w Krakowie. Lata powojenne naszej jednostki miay okresy gorszej i lepszej dziaalnoci, ale w chwilach zagroenia straacy zawsze byli na swoim posterunku. Tak byo podczas wielkiej powodzi, ktra nawiedzia ywiecczyzn w 1958 roku, jak te przy innych klskach, kiedy naszym straakom przyszo si zmaga z ywioem. Najnowsza historia naszej stray rozpoczyna si od pamitnego zebrania w dniu 19 czerwca 1975 roku. W tym dniu po kilkuletnim zastoju w dziaalnoci wybrano nowe wadze OSP. W nastpnym roku stra w Sporyszu otrzymaa nowy samochd poarniczy Star 660 oraz niezbdny sprzt, co pozwolio na podejmowanie dziaa ratowniczo-ganiczych, ktrych w tym okresie byo bardzo duo. Warto tu wspomnie o tragicznym wypadku drogowym w Wilczym Jarze w listopadzie 1978 roku czy o wielkim poarze lasu w Straconce w padzierniku 1979 roku. W roku 1984 rozpoczyna si remont i rozbudowa remizy, ktra trwa do 1989 roku. W tym czasie nastpuje krtkotrwaa przerwa w dziaalnoci, ale ju w 1990 roku stra odywa na nowo W 1991 roku przy wydatnej pomocy Urzdu Miejskiego w ywcu stra otrzymuje samochd GBM marki Star, W 1998 roku nasza stra otrzymuje drugi samochd, ktry zosta przekazany przez komend Wojewdzk Policji w Bielsku-Biaej. By to samochd marki uk, W 2000 roku OSP w Sporyszu zostaa wczona do krajowego systemu ratowniczo-ganiczego. Aktualnie dysponujemy samochodami GBA 2/17 Renault Midliner oraz LSR Fiat Ducato.


Image
Image
Image
Image