Odwiedzio nas: 6737271
                        
 

 

OSP Przyborw

Nazwa OSP:Ochotnicza Stra Poarna w Przyborowie
Adres:161 Przyborw
Telefon:
33 86 39 212
Data zaoenia:1928 r.
Jednostka nie naley do Krajowego Systemu Ratowniczo – Ganiczego
Liczba czonkw czynnych:Jednostka liczy obecnie 27 Czonkw zwyczajnych, 19 Mogcych bra udzia w akcjach ratowniczo ganiczych, 7 Czonkw honorowych, 13 Czonkw MDP
Skad zarzdu:

Prezes: Kamiski Piotr
Naczelnik: Pal Jan
Sekretarz: Tomaszek Piotr
Skarbnik: Hernas Rafa
Gospodarz: Motyka Piotr
Czonkowie: Prochownik Grzegorz, Drobisz Marek

Skad Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczcy: Wylecia Jzef
Czonek komisji: Guchaczka Mieczysaw
Czonek komisji: oboz Roman

Wyposaenie:

Samochd:

Marka: STAR
Typ: 244
Ukad napdu: 4x4
Model: czterosuwowy, z zaponem samoczynnym
Pojemno zbiornika: 2500l
Moc maksymalna: 150 kM

Motopompa M8/8
Motopompa szlamowa
Motopompa Pywajca
Pilarki do drew 2 szt.
Agregat prdotwrczy
Drabina Wysuwana
Latarki 2 szt.
We toczne W75 i W52 10szt.
We ssawne 3szt.
Syrena Elektryczna
Terminal GPS
Radiostacje nasobne 2szt.
Radiostacje samochodowe 2szt.

www:www.przyborowosp.za.pl
e-mail:
Historia OSP:

Na podstawy dokumentw otrzymanych z Archiwum Pastwowego w Krakowie i ywcu zaoenie OSP Przyborw datuje si na rok 1928. W tym samym roku jednostka otrzymaa subwencje w wysokoci 200 zotych, na zakup narzdzi przeciwpoarowych. Zaoycielami OSP byli druhowie Marcin Kamiski i Marcin Niewdana. W notatce z lustracji Gminy Przyborw z dnia 06.08.1928 roku w rubryce Bezpieczestwo publiczne jest zapis: „Ochotnicza Stra Poarna skada si z 15 czonkw czynnych. Sikawka przenona i przybory przeciwpoarowe s w drewutni obok budynku gminnego”. Pierwszym prezesem OSP zosta wybrany druh Marcin Niewdana. Walka z poarami w dawnych czasach bya trudna i niebezpieczna, poniewa budynki mieszkalne i gospodarcze byy budowane z drewna. Dlatego te w czasie poaru ginli ludzie, zwierzta oraz cay dobytek. W preliminarzu budetowym na lata 1931 – 1932 znajduj si wydatki – na poarnictwo 200 zotych a budow remizy 300 z. W 1934 roku trzech druhw Rozkazem nr 1 z dn. 27.04.1934r. otrzymao stopnie poarnicze: Dh Marcin Niewdana – sierant, Dh Jzef Widz – plutonowy, Dh Jzef Wylecia – sekcyjny. W 1936 roku powoano nowy Zarzd OSP. Prezesem zosta dh Jan Zo, zastpc dh Jan obozek, sekretarzem dh Jzef Kamiski a skarbnikiem dh Franciszek Kamiski. W dniu 19.01.1936 r. Ochotnicza Stra Poarna w Przyborowie zostaa wpisana do Stowarzysze Ochotniczych Stray Poarnych. Osob upowanion do odbioru statutu by prezez OSP dh Franciszek Mkinia. W latach 1939 -1945 dziaalno jednostki nie zostaa zawieszona ale znacznie ograniczona przez dziaania wojenne. Po zakoczeniu dziaa wojennych OSP wznowia swoj dziaalno. Wszystkie informacje na temat funkcjonowania jednostki s przekazem ustnym byego Prezesa OSP Przyborw Jana oboza. W roku 1945 prezesem zosta dh Franciszek Wyrd, mechanikiem motopompy dh Antoni Siwiec a sekretarzem dh Jan Czul. W kolejnych latach komendantem zosta dh Marcin Niewdana. W latach 50. Zostaa wybudowana remiza obok Kka rolniczego. Jednostka otrzymaa wz konny do przewozu pompy i sprztu przeciwpoarowego.

W roku 1953 na prezesa wybrano dh Jana oboza, komendanta dh Karola Tomaszka. W rok 1958 jednostka braa czynny udzia w akcji powodziowej, ktra nawiedzia nasz miejscowo. Za udzia w tych dziaaniach odznaczeni zostali druhowie Karol Tomaszek, Franciszek Pindel, Jan Klimczak i Jan oboz. W tym samym okresie w Przyborowie wybuch najwikszy poar w historii. Spalio si kilkanacie budynkw mieszkalnych i gospodarczych. W latach 60. OSP otrzymaa przyczepk poarnicz wraz ze sprztem i motopomp z moliwoci doczepienia do cignika rolniczego. W latach 70. na podarowanych przez mieszkacw gruntach wybudowano now remiz straack, w ktrej do dnia dzisiejszego mieci si siedziba OSP Przyborw. Jednostka pozyskaa samochd marki uk GLM wraz z przyczepk wow. W 1977roku nastpiy zmiany w zarzdzie. Prezesem wybrano ponownie dh Jana oboza, naczelnika dh Jzefa Godziskiego, zastpc dh Jana Tomaszka, skarbnikiem dh Franciszka Pindla i sekretarza dh Czesawa Pdzisza. Pierwszymi kierowcami samochodu poarniczego byli dh Kazmierz Cwajna, dh Jzef oboz i dh Czesaw Kuglarz. W roku 1990 Urzd Gminy w Koszarawie zakupi nowy samochd marki uk GLM. Jego odbioru dokonano w Fabryce Samochodw Ciarowych w Lublinie. Obecni przy tym byli dh Wadysaw oboz, dh Jan Tomaszek i dh Tadeusz Gra. W roku 1991 ponownie nastpiy zmiany w zarzdzie – prezes dh Wadysaw oboz, naczelnik dh Jan Tomaszek, skarbnik dh Tadeusz Niewdana, sekretarz dh Czesaw Pdzisz, czonkowie dh Jan obozek i dh Tadeusz Godziski, Komisja Rewizyjna – dh Marian Widz i dh Jan oboz. Niemoliwoci jest wymienienie wszystkich czonkw Ochotniczej Stray Poarnej w Przyborowie poniewa dokumentacja od lat powojennych do lat 70. zagina lub nie bya prowadzona.

W 2000 roku nasza miejscowo zmieniaa granice administracyjne. Wie staa si czci Gminy Jelenia i 9 jednostk Zwizku OSP w Jeleni. Nastpnie w roku 2001 wybrano nowy zarzd. Prezesem zosta dh Wadysaw oboz, naczelnikiem dh Jan Pal, sekretarzem dh Czesaw Pdzisz, skarbnikiem dh Tadeusz Niewdana, czonkami zarzdu dh Tadeusz Godziski i dh Piotr Kamiski, Komisja Rewizycjna – dh Roman oboz, dh Piotr Tomaszek.

W roku 2002 dziki staraniom Komendanta Gminnego dh Jana Jafernika Urzd Gminy zakupi dla jednostki samochd STAR 244, sucy nam do dnia dzisiejszego. Nie by to samochd nowy , wymaga remontu i napraw, ktre czonkowie wykonali wasnymi siami przy wsparciu Urzdu Gminy. Pierwszym kierowc – mechanikiem zosta dh Tadeusz Gra, a obecnie dh Piotr Motyka. Efektem pozyskania samochodu – beczki jest znaczny wzrost wyjazdu do akcji ratowniczo – ganiczych na terenie Gminy Jelenia. W roku 2007 powstaa Modzieowa Druyna Poarnicza, ktra liczy 12-stu czonkw i z powodzeniem startuje w zawodach sportowo – poarniczych. W 2011 roku na zebraniu sprawozdaniu – wyborczym zosta powoany nowy zarzd. prezesem zosta dh Piotr Kamiski, naczelnikiem dh Jan Pal, skarbnikiem dh Rafa Hernas, sekretarzem dh Piotr Tomaszek, czonkami zarzdu dh Marek Drobisz, dh Piotr Motyka i dh Grzegorz Prochownik, komisja rewizyjna – dh Jzef Wylecia dh Roman oboz i dh Mieczysaw Guchaczka. Obecnie na wyposaeniu naszej jednostki posiadamy 2 piy spalinowe do drewna, agregat prdotwrczy, motopomp M8/8, pomp pywajc i pomp szlamow oraz 2 aparaty powietrzne, a take zestaw do ratownictwa medycznego PSP R1. W roku 2013 mieszkacy wsi Przyborw wraz ze straakami ufundowali sztandar dla jednostki, ktry zosta uroczycie przekazany dla OSP na zebraniu sprawozdawczym w dniu 30 marca 2014 roku. Stan osobowy naszej jednostki na dzie 30 marca 2014 r. wynis 56 czonkw.


 


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Image

Image

Image

Image