Odwiedzio nas: 6737265
                        
 

 

OSP Koszarawa

Nazwa OSP:Ochotnicza Stra Poarna w Koszarawie
Adres:Koszarawa 133
Telefon:500 271 052
Data zaoenia:1925 r.
Jednostka nie naley do Krajowego Systemu Ratowniczo – Ganiczego
Liczba czonkw czynnych:Jednostka liczy obecnie 20 Czonkw.
Skad zarzdu:

Prezes: Marek Majdak
V-ce Prezes: Andrzej Kubies
Naczelnik: Andrzej Gra
Z-ca Naczelnika: Micha Janoszek
Skarbnik: Damian Hernas
Sekretarz: ukasz Gra
Gospodarz: Mateusz Lach

Wyposaenie:

Jelcz 004 GCBAM 4/32+8
Star 266 GBM 2/8
Uaz 469b SLRR
Motopompa M8/8 2szt.
Motopompa pywajca
Motopompa szlamowa
Pilarki spalinowe 2szt.
Agregat prdotwrczy
Maszt owietleniowy 2x 500W
Aparaty ODO 2szt.
Torba OSP R-1
Latarki 4szt.
Radiostacja nasobna 2 szt.
Drabina wysuwana
Drabina nasadkowa
Prdownica Rambo jet + 2 wkady

e-mail:
Historia OSP:

Na terenie gminny istnieje jedna placwka Ochotniczej Stray Poarnej . Stra w Koszarawie ma 87 letni tradycje. Jednostka OSP od poczdku swojego istnienia do chwili obecnej braa udzia nie tylko w akcjach ganiczych na terenie gminy, ale niesie pomoc w innych klskach ywioowych, oraz w miejscowych zagroeniach. Straacy brali udzia w gaszeniu poaru w Kuni Raciborskiej. OSP bya jedn z pierwszych organizacji spoecznych o wielkim znaczeniu uytecznoci publicznej. Straacy w latach 70 - tych byli organizatorami ycia kulturowegno na wsi . Dziaalno jednostki nadzoruje Pastwowa Stra Poarna w ywcu . Na wyposaeniu jednostki znajduje si redni samochd ratowniczo - ganiczy Star 266 . W 1995 roku odbyo si 70 lecie Ochotniczej Stray Poarnej w Koszarawie . Z tej okazji straakom zosta wrczony sztandar , a najbardziej zasueni otrzymali wysokie odznaczenia .


Image
Image
Image
Image
Image