Odwiedzio nas: 6737282
                        
 

 

OSP Lena

Nazwa OSP:

Ochotnicza Stra Poarna Lenej

Adres:

34-300 ywiec, Lena 156

Telefon:

693 066 656

Data zaoenia:

29. 02. 1914

Liczba czonkw OSP:

Zwyczajnych - 56
Wspierajcych - 14
Honorowych - 1
MDP - 13

Skad zarzdu:

Prezes – Grzegorz Habdas
Wiceprezes-naczelnik - Tomasz Howaniec
Wiceprezes – Stanisaw Potasiak
Zastpca naczelnika – ukasz Damek
Sekretarz - Kinga Janik
Skarbnik - Micha Dudys
Gospodarz - Karol Drewniak

Skad Komisji Rewizyjnej

Przewodniczcy - Edward Pako
Wiceprzewodniczcy - Zdzisaw Rypie
Sekretarz – Robert Wrbel

Wyposaenie jednostki

Samochd specjalny poarniczy RENAULT S 170 4x4
Samochd SLRR VW Transporter 2,4D
Polonia PO5
Agregat prdotwrczy 550 GX5
Pompa szlamowa WP80
Pilarka
Pompa KOSHIN SEH 50X
Agregat prdotwrczy SMG-3M-k
Pilarka Husqvarna
Pompa pywajca NIAGARA
Stacja bazowa DSP PG500FL + terminal GSM
Najanice 2x500W
Latarka Vulcan
Radiotelefon Motorola GP360
Radiotelefon Motorola GM350
Radiotelefon HYT TM360
Torba medyczna PSP R1 z desk, elami i szynami Kramera
Wzek do sorbentu i worki z sorbentem
Zbiornik brezentowy 2500l
Podrczny sprzt do prowadzenia akcji ratowniczo- gan.

www:

www.lesna998.osp.org.pl

Adres e-mail:

Historia OSP

Historia OSP Ochotnicza Stra Poarna powstaa dnia 29. 02. 1914 roku. Do zaoycieli Ochotniczej Stray Poarnej w Lenej naleeli kierownik szkoy Jzef Pawowicz i Jan Bachut, a jej pierwszym naczelnikiem zosta Jzef Janoszek, ktry zgin na froncie I wojny wiatowej. Sekretarzem pierwszego zarzdu by Tomasz Pietraszko, a gospodarzem Jzef Jagosz. Pierwsze mundury zakupili straacy za wasne pienidze, za podrczny sprzt, drabiny, wiadra, sikawki i bosaki za zebrane z wielkim trudem spoeczne skadki. Od pocztku czyniono starania o parcel pod budow remizy straackiej. Budow t rozpoczto w 1925 roku dziki zaangaowaniu i ofiarnoci takich czonkw jak Tomasz Piecuch, Jzef Jagosz, Antonii Caputa, Jan Kumorek, Jan Bachut, Micha Pitek, Andrzej Biegun, Micha Caputa, Franciszek Cul i wielu innych. OSP w Lenej oprcz gaszenia poarw, szeroko rozwijaa prac kulturalno- owiatow, organizujc szereg imprez artystycznych. W 1929 roku zakupia, dziki ofiarnoci mieszkacw, sztandar straacki. Losy tego sztandaru i straakw w Lenej byy szczeglnie burzliwe w czasach okupacji hitlerowskiej. Przytaczam tutaj dosown relacj wiadkw tych wydarze: „Gdy w 1939 roku wybucha II wojna wiatowa naczelnik stray poarnej w Lenej druh Antonii Caputa zdecydowa si na ukrycie sztandaru straackiego z 1939. Zrobi skrzyni z grubych desek, oterowa j, woy do niej sztandar i zakopa do ziemi. Po jakim czasie odkopa skrzyni, by zobaczy co si tam dzieje. Byo nie dobrze. Sztandar zawilgocia i splenia. Trzeba byo zawiesi go w stodole eby wyschn. ona Antoniego Caputy wysaa syna Edwarda po siano do stodoy, chopiec zobaczy sztandar i wtedy ojciec powiedzia mu: pamitaj, eby nikomu nie mwi co tam widziae, bo bdziemy spaleni w Owicimiu. Po pewnym czasie Antoni Caputa zawiz sztandar do odygowic, do rodziny, do Bronisawa Pasierbka na Glemieniec. Jednak Pasierbek z naraeniem ycia przynis sztandar z powrotem do Lenej, gdy obawia si, ze u niego bdzie rewizja. Antonii Capua mia psa, ktry siedzia w duej budzie z sufitem. Woy wic sztandar na ten sufit pod daszek i tak przetrwa on II wojn wiatow. Tymczasem w domu Caputy cigle odbyway si rewizje. By on wzywany na policj, Niemcy szukali sztandaru. W 1939 roku Antoni Caputa jako kolejarz wraz z rodzin uciek przed Niemcami. Tumaczy wic, e sztandar zabra wraz z ubraniami i bielizn i wszystko to podczas bombardowania i strzelaniny zgubi po drodze do Lwowa. We wsi Lena mieszka Niemiec Olszwka, ktry mia on polk z Barteczkw. Caputa wzywany by do mieszkania Olszwki i tam by przesuchiwany przez niemieck andarmeri. Podczas przesucha ona Olszwki wzia od pieca pogrzebacz, pooya go ona na ramieniu i mwia szyderczo do Caputy: „Czy tak pan szed z tym sztandarem?”, lecz Caputa z uporem twierdzi, e sztandar zagin podczas ucieczki do Lwowa. Niemcy nie bardzo wierzyli w to opowiadanie wic w dalszym cigu nkali Caput rewizjami i przesuchaniami. Antonii Caputa uratowa sztandar, samego siebie i rodzin. W 1945 roku skoczya si wojna. Caputa wyj sztandar ze schowka w psiej budzie i podzikowa psu, e dobrze pilnowa ukrytego skarbu. Teraz sam spodziewa si podzikowania za uratowanie sztandaru. Stao si jednak inaczej, przysza inna Polska. W 1946 roku Antonii Caputa i oddzia OSP w Lenej wyruszy uroczycie 3 Maja do ywca, gdy 1 Maja jeszcze wwczas nie obchodzono. Bya Msza w Parafialnym Kociele a po Mszy defilada. Na czele defilady paradowa jedyny sztandar straacki z Lenej. Po defiladzie podeszli do Antoniego Caputy funkcjonariusze U.B. i kazali mu zwin sztandar. Na pytanie Caputy dlaczego, odparli: „orze jest nietypowy, ma koron”. Taka to bya nagroda za przechowanie sztandaru, ktry dosta si obecnie do drugiej niewoli. Straacy chodzili z nim tylko do Kocioa i na pogrzeby, i opowiadali sobie jak to si opacio naczelnikowi przechowywa sztandar. W 1965 roku zmar druh naczelnik Antonii Caputa, lecz sztandar yje i orze z koron rwnie. Jeszcze na dodatek, gdy si wojna skoczya i nadchodzi front, Antonii Caputa i Jzef Jagosz ukradli Niemcom z remizy straackiej motopomp DKW i schowali j u Juliana Matlaka w somie w stodole. Po ustaniu dziaa wojennych przenieli j do remizy. Gdy dowiedziaa si o tym stra ywiecka, e w Lenej jest poniemiecka motopompa, chciano j odebra, lecz straacy z Lenej nie dopucili do tego.” – relacja wiadkw: Jzef Podziorny, Andrzej Tyrlik. Czasy okupacji to bardzo trudny okres w dziejach OSP Lena. Wielu straakw represjonowano. Bardzo obawiano si, aby nie powtrzyy si w Lenej tragiczne wypadki, jakie miay miejsce, po wkroczeniu Niemcw, w ssiedniej wsi Lipowej. Za dziaalno konspiracyjn zginli w obozach: prezes OSP Jzef Pawowicz, Tomasz i Jan Piecuch, Tomasz Janota i wielu innych. W opisanej wyej historii ujto nieliczne tylko wydarzenia i nazwiska ludzi. O ich dziaalnoci i bohaterstwie mona by napisa obszern ksik. Trudno bowiem na kilku kartkach papieru zmieci prawie 100-letni histori ludzi, ktrzy przez cay czas z dnia na dzie czuwali nad bezpieczestwem swoich ssiadw i nieli pomoc w wypadku nieszczcia. Dla tych ludzi jedyn satysfakcj byo uratowanie czyjego ycia lub dobytku, a take przyczynienie si do rozbudowy swojej stranicy. Szacunek, uznanie i cze nale si tym wszystkim wymienionym i nie wymienionym tu bohaterom, najwspanialszym spoecznikom swoich rodowisk, ktrzy powinni by wzorem dla kadego mieszkaca w kraju. Podczas uroczystoci 85-lecia OSP w Lenej w 1999 roku straakom zosta przekazany powicony nowy poarniczy wz bojowy marki Magirus Deutz 170. W 2002 roku Zarzd OSP w Lenej podj uchwa o rozpoczciu budowy sali tanecznej i zaplecza sanitarnego. Najwikszy wkad w budow wnieli: Czesaw Matlak, Edward Pako, Edward Golasik, Pawe Grny, Zdzisaw Harlak, Jzef Habdas, Mieczysaw Wandzel, Jan Mrowiec, Stanisaw Potasiak, Zdzisaw Rypie, Marcin Cender, Karol Kastelik, Jan Podgrski i wielu innych. W sumie przy budowie przepracowano blisko 3200 godzin. Podzikowania nale si rwnie dla pana Bronisawa liwa za bezpatne wykonanie wiby dachowej, panu Wojciechowi Zuziakowi – wjtowi Gminy Lipowa, za zakup blachy na pokrycie dachu, Radzie Soeckiej za zakup materiaw budowlanych i panu Grzegorzowi Habdas za wykonanie instalacji elektrycznej oraz mieszkacom za zoone datki. W 2004 roku oddano do uytku nowo wybudowan sal taneczn. 14 sierpnia 2005 roku jednostce Ochotniczej Stray Poarnej w Lenej przekazano nowy sztandar, a 26 lipca 2009 roku podczas uroczystoci 95-lecia OSP w Lenej oddano do uytku sal komputerow i powicono figurk w. Floriana. To jednak nie by koniec w dziaalnoci jednostki. Podczas uroczystoci z okazji Gminnego Dnia Straaka, powicono i przekazano nowy samochd ratowniczo- rozpoznawczy marki Wolksvagen Transporter 2,4D. Odbyo si to 4. czerwca 2011 roku. Jak si chce, to mona. Tak dewiz kierowa si Zarzd OSP w Lenej, a szczeglnie Prezes tego Zarzdu dh Roman Klimczak. To wanie on przez prawie trzy lata stara si o zdobycie rodkw na kolektory soneczne dla ogrzewania wody w budynku stranicy. Nawizano wspprac ze stowarzyszeniem Lokalna Grupa Dziaania „ywiecki Raj”. Prowadzenia projektu podj si Wodzimierz Stasica z „Techmasteru”, oczywicie bezpatnie, traktujc to jako swj udzia w tym przedsiwziciu. Warto projektu to prawie 37 tys. z, z czego z Urzdu Marszakowskiego otrzymano zwrot w wysokoci 25 tys. z, za pozostae 12 tys. wyoyli sponsorzy, ktrzy wol by bezimienni. Efektem zainstalowania tych urzdze jest oszczdno gazu i prdu, a jak wiadomo ciepej wody potrzeba dla celw gospodarczych (mycie samochodw, sal, itp.), ale rwnie stwarza moliwo uzyskania dodatkowych jednostek ciepa w przyszoci, zasilajc centralne ogrzewanie. Nie bez znaczenia jest rwnie soneczne ogrzewanie wody, tak potrzebnej przy organizacji wesel czy te innych uroczystoci odbywajcych si w stranicy. Nie wspominam tutaj o ochronie rodowiska przed zanieczyszczeniem atmosfery, gdy jest to zrozumiae. Jest to prawdopodobnie jedyny taki projekt w wojewdztwie lskim i sdz, e to jest temat do naladowania.


W roku 2014 OSP Lesna obchodzia jubileusz 100-lecia dziaalnoci.


Informacja tekstowa - materiay OSP Lena. 


Image Image