Odwiedzio nas: 6737267
                        
 

 

OSP Nieledwia

Nazwa OSP: Ochotnicza Stra Poarna Nieledwia
Adres: 34-360 Milowka
Telefon:
brak
Data zaoenia: 1941 r.
Liczba czonkw czynnych:
Skad zarzdu:

MAREK TETAK - PREZES
PIOTR LEKACZ - NACZELNIK
UKASZ BRANDYS - WICEPREZES
RAJMUND MISIARZ - SKARBNIK
BOGUSAW MOTYKA - SEKRETARZ
BRONISAW GAWE - GOSPODARZ
MAREK KUBAS - CZONEK ZARZDU
TADEUSZ LEGIERSKI - PRZEW.KOMISJI REWIZYJNEJ
SAWOMIR GRZEGORZEK - CZ.KOMISJI REWIZYJNEJ
WOJCIECH CPIEL - CZ.KOMISJI REWIZYJNEJ

Wyposaenie jednostki:

Star 244 GBA 2,5/16,
Turbowentylator oddymiajcy,
3x agregat prdotwrczy,
2 x piy spalinowe,
pompa szlamowa,
drabina d 10 w,
Torba PSP R-1,
Deska Ortopedyczna,
Szyny kramera,
Aqua gel,
DSP-50 wraz z terminalem GSM zestaw kominowy,
hydronetka plecakowa,
najanice,
latarki,
prdownice TurboMatic,
armatura wodna,
sprzt burzcy oraz pomocniczy.

www: www.ospnieledwia.npx.pl
Email:
Historia OSP:

-1941/1942 powstanie OSP Nieledwia,komendantem by Kurowski Leon i Jednostka liczya 16 czonkw w tym skadzie przetrwaa okupacje hitlerowska 

- 1945 jednostk przemianowano na Ochotnicza Stra Poarn a pierwszym powojennym prezesem zosta sotys Nieledwi Pytlarz Ludwik, natomiast pierwszym powojennym komendantem zostaje Franciszek Boczek. Jednostka wyposaona zostaje w 2 sikawki rczne o wydajnoci jedna 400l/min i druga 20l/min, 50mb wa straackiego i cay ten sprzt przechowywano w starym budynku straackim 

- W roku 1949 mieszkacy Nieledwi ufundowali swoim straakom rczn motopomp 

- 1 lipca 1952r. w urzdzie wojewdzkim w Krakowie czonkowie OSP Nieledwia dokonuj oficjalnej rejestracji stowarzyszenia Ochotniczej Stray Poarnej w Nieledwi pod pozycja rejestru 529 Nr I a-I-3-648/52 

- 1954 podjcie inicjatywy budowy nowej Remizy wraz z Domem Ludowym 

- 17 listopada 1955r. straacy otrzymali plany nowego budynku wraz z pen dokumentacj budowlan. Budow rozpoczto na wiosn 1956roku 

- W latach szedziesitych straacy organizowali liczne wiczenia. 

- na pocztku lat siedemdziesitych OSP Nieledwia otrzymuje now motopomp PO-3 wraz z kompletem wzy poarniczych, nowy rozdzielacz oraz nowe prdownice wodne a z kocem lat siedemdziesitych motopomp PO-5 oraz nowe mundury wyjciowe jak i bojowe. Dzieje si to za prezesury dh. Franciszka Pytlarza. 

- w roku 1976 straacy powrcili do pomysu budowy Domu Straaka w Nieledwi 

- Rok 1977 przynis bardzo due i pozytywne zmiany, wymieniono skad caego Zarzdu, do Zarzdu weszli modzi, aktywni i chtni do pracy straacy. Prezesem zostaje dh. Jan Cpiel i pod jego kierownictwem i caego wczesnego Zarzdu przystpiono do budowy Domu Straaka 

- W dniu 18.09.1980r w biurze notarialnym w ywcu podpisano umow darowizny dziaki budowlanej, na ktrej mia zosta wybudowany Dom Straaka 

- W roku 1985 budynek zostaje czciowo oddany do uytku 

- 18 padziernika 1987r zostaje oficjalnie oddanie do uytku wybudowanego Domu Straaka. Uroczysto ta odbya si na placu przed Domem Straaka w obecnoci najwyszych wadz pastwowych jak i straackich: wojewdzkich, rejonowych gminnych. W uroczystoci tej brali udzia rwnie straacy z innych jednostek Gminy Milwka. Na tej uroczystoci straacy z Nieledwi otrzymali sztandar oraz samochd GLM8/8 marki uk 

- Nieledwiascy straacy oprcz pracy na rzecz swojej jednostki byli gwnymi organizatorami i motorami pracy spoecznej w Nieledwi. To oni w roku 1986 po powodzi jaka nawiedzia nasz miejscowo, gdzie Nieledwia zostaa odcita od reszty Gminy: uszkodzone mosty, drogi przystpili do odbudowy brzegw rzeki Nieledwianki. 

- Na zebraniu Zarzdu OSP w dniu 3 grudnia 1989r postanowili przystpi do realizacji marze wszystkich Nieledwian i rozpocz budow Kaplicy wraz z punktem katechetycznym. 

- w dniu 27 maja 1990r ks. Biskup Kazimierz Grny dokona uroczystego powicenia krzya oraz placu pod budow Kaplicy. 

- w dniu 22 kwietnia 1993r uroczyste powicenie Kaplicy przez ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego. W dowd uznania, e trud budowy Kaplicy i jej prowadzenia podjli si straacy caa wie postanowia przyj patrona dla naszej Kaplicy w. Floriana. I od tego roku 4 maja jest nie tylko w naszej miejscowoci Dniem Straaka ale jest rwnie dniem odpustu, imienin naszego wsplnego nieledwiaskiego patrona w. FlorianaImage

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image