Odwiedzio nas: 6737277
                        
 

 

OSP Sotwina

Nazwa OSP:

Ochotnicza Stra Poarna w Sotwinie

Adres:

34-324 Sotwina 207

Telefon:

33-867-18-39, 602 799 863, 668 953 781

Numer KRS:

0000257989

Numer konta bankowego:

23 8137 0009 0000 0677 2000 0010

Data zaoenia:

1954 r.

Jednostka wczona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ganiczego dnia 26 czerwca 2003 r.

Liczba czonkw czynnych:

Zwyczajnych  - 50
Wspierajcych - 41
Honorowych -  1
Czonkw MDP - 20

Skad zarzdu:

Prezes – Jan Binda
Wiceprezes-Naczelnik – Marcin Jakbiec I
Wiceprezes - Wojciech Krywult
Zastpca naczelnika- Marcin Jakbiec II
Sekretarz – Agnieszka Binda
Skarbnik – Kazimierz Wrona
Gospodarz – Tadeusz Sowa
Kronikarz – Adam Semik
Czonek zarzdu- Sebastian Jakbiec

Skad Komisji Rewizyjnej OSP:

Przewodniczcy - Kazimierz liwa
Wiceprzewodniczcy - Andrzej wika
Sekretarz – Antoni Biaek

Opiekunowie MDP:

Katarzyna Binda
Marcin Jakbiec

Gospodarz remizy OSP:

Tadeusz Sowa

Sprzt:

samochd poarniczy STAR 266
samochd specjalny poarniczy VOLKSWAGEN Pick-up
motopompa Polonia PO5
Niagara
pilarka
agregat prdotwrczy
agregat prdotwrczy ES5000
pompa Honda GX 240
pilarka Husqvarna
pompa cinieniowa QP 205 SLT
pompa KOSHIN SEH 50X
aparaty ochrony drg oddechowych – 4 szt.

www:
e-mail: