Odwiedzio nas: 6737300
                        
 

 

Oglnopolski Turniej Wiedzy Poarniczej w powiecie ywieckim 

Edycja 2014 pod hasem „NIE DLA CZADU”Organizatorzy Powiatowych eliminacji do Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej zapraszaj uczniw szk podstawowych, gimnazjalnych i rednich do udziau w konkursie. 

Turniej rozgrywany jest w trzech grupach wiekowych dla uczniw szk: podstawowych, gimnazjalnych i rednich. Wszyscy chccy wzi udzia w Turnieju proszeni s o zgaszanie si do miejscowych jednostek OSP. 

Organizatorami OTWP w powiecie ywieckim s: Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej w ywcu, jednostki miejscowe OSP, Zarzdy Gminne ZOSP oraz Zarzd Powiatowy ZOSP RP w ywcu. W roku biecym eliminacje odbywa si bd pod hasem „NIE DLA CZADU”. Dlatego bardzo prosimy organizatorw poszczeglnych szczebli eliminacji wczy do programu szkole wiedz z zakresu zagroe jaki stwarza tlenek wgla. 

Zachcamy take organizatorw szczebla szkolnego, gminnego aby czujki tlenku wgla lub czujki dymu byy nagrodami, upominkami dla uczestnikw Turnieju.

 

Terminarz Eliminacji OTWP w roku 2014:

 

Szkolne                –  zakoczy do dnia 04.04.2014r.

Gminne                –  zakoczy do dnia 11.04.2014r.

Powiatowe           –  16.04.2014r. godz. 9:30 Zesp Szk Agrotechnicznych i Oglnoksztaccych w ywcu Moszczanicy 

Wojewdzkie       –   26.04.2014r. Siewierz

Oglnokrajowe    -   maj 2014r.


Zgoszenia na eliminacje Powiatowe moe dokona wycznie Zarzd Gminny, Miejski ZOSP na odpowiednich drukach. Przy zgoszeniu w sekretariacie Turnieju Wiedzy Poarniczej naley przedstawi wypenione nastpujce dokumenty: 

    • 1. Karta uczestnikw OTWP, 
    • 2. Informacj Zbiorcz o przebiegu eliminacji Gminnych, Miejskich. 

Brak powyszych dokumentw skutkowa bdzie niedopuszczeniem uczestnika do eliminacji powiatowych.


Informacji na pytania udziela asp. sztab. Marek Tetak -
 

PLIKI DO POBRANIAMATERIAY