Odwiedzio nas: 6737312
                        
 

 

Turniej Wiedzy Poarniczej pod hasem „NIE DLA CZADU” rozstrzygnity


16 kwietnia w Zespole Szk Agrotechnicznych i Oglnoksztaccych im. Jzefa Pisudskiego w ywcu-Moszczanicy, odbyy si powiatowe eliminacje Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej dzieci i modziey powiatu ywieckiego. Do eliminacji przystpio 39 uczestnikw zwycizcw z czternastu gmin powiatu. W roku biecym w powiecie ywieckim w eliminacjach szkolnych, gminnych i powiatowych wzio udzia ponad 700 modych sympatykw poarnictwa. W caym powiecie ywieckim w roku biecym eliminacje odbyway si pod hasem „NIE DLA CZADU”. 

Eliminacje powiatowe odbyway si w trzech kategoriach: szkoy podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. W pierwszej czci uczestnicy rozwizywali test z wiedzy o poarnictwie, najlepsi z nich zakwalifikowali si do finau. Laureatami eliminacji powiatowych zostali: 

GRUPA I – uczniowie szk podstawowych 
1 miejsce – Kamila Pasierbek – Gmina odygowice, 
2 miejsce – Patryk Knapek – Gmina Radziechowy Wieprz 
3 miejsce – Piotr Pako – Gmina Lipowa 

GRUPA II – uczniowie szk gimnazjalnych 
1 miejsce – Artur Czul – Gmina Jelenia, 
2 miejsce – Kornelia Kubiesa – Gmina Milwka 
3 miejsce – Beata Wojtasiuk – Gmina Lipowa

GRUPA III – uczniowie szk ponadgimnazjalnych 
1 miejsce – Dominik Niemczak – Gmina Wgierska Grka, 
2 miejsce – Katarzyna Mieszczak – Gmina odygowice 
3 miejsce – Dariusz Janota – Gmina Lipowa 

Zwycizcy z poszczeglnych grup reprezentowa bd nasz powiat w eliminacjach wojewdzkich, ktre odbd si 26 kwietnia w Siewierzu. 

Sponsorami nagrd byli: 
Eurodeputowana Magorzata Handzlik, 
Pose na Sejm RP Magorzata Ppek, 
Starostwo Powiatowe w ywcu, 
 Firma MAKPO odygowice, 
Beskidzki Cech Kominiarzy, 
OGNIOCHRON Andrychw, 
Firma AISKO Warszawa, 
Firma POLON ALFA Bydgoszcz, 
Zakad Doskonalenia Zawodowego w ywcu, 
Firma ARPAPOL Bielsko-Biaa. 

Tegoroczne eliminacje powiatowe odbyway si pod hasem „NIE DLA CZADU”. Podczas eliminacji uczestnicy i ich opiekunowie wzili udzia w zajciach szkoleniowych przeprowadzonych przez straakw KP PSP w ywcu oraz kominiarzy z Beskidzkiego Cechu Kominiarzy na temat zagroe jakie niesie ze sob tlenek wgla potocznie zwany czadem. Kady z 39 uczestnikw oprcz dyplomu, upominku otrzyma czujk tlenku wgla lub czujk dymu ufundowan przez sponsorw tegorocznych eliminacji. Natomiast ich opiekunowie otrzymali materiay i plakaty dotyczce akcji „NIE DLA CZADU” i „NIE WYPALAJ TRAW”. 

Eliminacjom powiatowym OTWP towarzyszyy:
Prezentacja i szkolenie na temat akcji „Nie dla czadu”, 
Pokaz gaszenia poaru i sprztu poarniczego OSP ywiec-Oczkw, 
Prezentacja sprztu poarniczego przez firm ARPAPOL Bielsko-Biaa, 
Prezentacja oferty szkoleniowej ZDZ ywiec. 


Sponsorom i gociom serdecznie dzikujemy za udzia i wsparcie, a laureatom yczymy powodzenia w eliminacjach wojewdzkich OTWP.Image

Image

Image

Image

Image

Image


Pawe Waszek – rzecznik prasowy Beskidzkiego Cechu Kominiarzy

- Tego typu turnieje s bardzo cenne, gdy ucz m.in. podstawowych zasad bezpieczestwa. To bardzo wane, by tak wiedz przyswaja sobie od najmodszych lat. Ciesz si, e dopisaa frekwencja. Mam nadziej, e spotkamy si tutaj rwnie za rok.

- Wiedza, ktr uczestnicy turnieju tutaj zdobywali jest bardzo wana, cho mam nadziej, e nie bd musieli z niej korzysta w praktyce. Poza tym kady uczestnik z pewnoci podzieli si wraeniami z turnieju z rodzin i znajomymi. Bd to wic kolejne osoby, dla ktrych temat bezpieczestwa stanie si bliszy. A na tym nam przecie najbardziej zaley.