Odwiedzio nas: 6737304
                        
 

 

Turniej tenisa

15 grudnia 2014r. w Zespole Szk Ekonomiczno-Gastronomicznych w ywcu rozegrano IV rund „Grand Prix” w tenisie stoowym o Puchar lskiego Komendanta Wojewdzkiego PSP. W turnieju uczestniczyo 47 straakw reprezentujcych 14 Komend PSP z wojewdztwa lskiego i Centraln Szko PSP w Czstochowie. 

W klasyfikacji indywidualnej IV GP zwyciy Jarosaw Tomicki z KM PSP w Gliwicach (jeden z najlepszych tenisistw w Polsce, zawodnik BISTS Bielsko-Biaa), II miejsce zaj Andrzej Wrbel z KP PSP w ywcu, a III Jan Wrbel rwnie z KP PSP w ywcu (obaj to tenisici stoowi LITS Anders ywiec). W klasyfikacji druynowej IV GP I miejsce zaja KP PSP w ywcu, II KM PSP Gliwice, III CS PSP Czstochowa.
W klasyfikacji generalnej GP indywidualnie I miejsce zaj Dariusz Steuer z KM PSP Gliwice, II miejsce zaj Andrzej Wrbel z KP PSP w ywcu, a III Jan Wrbel rwnie z KP PSP w ywcu. W kategorii zawodnicy „niezrzeszeni” IV miejsce zaj Artur Bk z KP PSP ywiec. W klasyfikacji generalnej GP druynowo I miejsce zaja KP PSP w ywcu przed KM PSP Gliwice i CS PSP Czstochowa.
Zwycizcy otrzymali pamitkowe dyplomy, puchary i nagrody. Dla zawodnikw „niezrzeszonych” puchary ufundowa Starosta ywiecki. 

Turniej zorganizoway: Komenda Wojewdzka PSP w Katowicach i Komenda Powiatowa PSP w ywcu. Organizatorzy kieruj na rce Pana Adama Zonia, Dyrektora Zespou Szk Ekonomiczno-Gastronomicznych w ywcu serdeczne podzikowania za okazan pomoc i udostpnienie obiektw szkolnych. Turniej organizowany w ZSEG by ju po raz pity.
Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image