Odwiedzio nas: 6737309
                        
 

 

Oglnopolski Turniej Wiedzy Poarniczej w powiecie ywieckim 

Edycja 2015 pod hasem 

WYPALANIE TRAW ZABIJA – LUDZI, ZWIERZTA I RODOWISKOTegoroczne eliminacje do Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej w powiecie ywieckim rozgrywane bd pod hasem „WYPALANIE TRAW ZABIJA – LUDZI, ZWIERZTA I RODOWISKO” a wsporganizatorami s Nadlenictwa Jelenia, Wgierska Grka oraz Ujsoy. 

Turniej rozgrywany bdzie jak co roku w trzech grupach wiekowych dla uczniw szk: podstawowych, gimnazjalnych i rednich. Wszyscy chccy wzi udzia w Turnieju proszeni s o zgaszanie si do miejscowych jednostek OSP. 

Zachcamy jednostki Ochotniczych Stray Poarnych i szkoy z powiatu ywieckiego do aktywnego wczenia si do tegorocznego Turnieju. Zachcamy straakw OSP aby udali si do szk i osobicie przekazywali informacje dzieciom i modziey z zakresu bezpieczestwa poarowego. 

Poniej przedstawiamy materiay, ktre obowizuj w roku biecym na szczeblu powiatowym.

Zgoszenia na eliminacje Powiatowe moe dokona wycznie Zarzd Gminny, Miejski ZOSP na odpowiednich drukach. Przy zgoszeniu w sekretariacie Turnieju Wiedzy Poarniczej naley przedstawi wypenione nastpujce dokumenty: 

    • 1. Karta uczestnikw OTWP, 
    • 2. Informacj Zbiorcz o przebiegu eliminacji Gminnych, Miejskich. 

Brak powyszych dokumentw skutkowa bdzie niedopuszczeniem uczestnika do eliminacji powiatowych.


Terminarz Eliminacji OTWP w roku 2015:


Gminne                –  zakoczy do dnia 14.04.2015r.

Powiatowe           –  odbd si 16.04.2015r. (przyjazd uczestnikw od 9:00 do 9:30, uroczyste rozpoczcie 9:30)

Wojewdzkie       –   25.04.2014r.Informacji na pytania udziela asp. sztab. Marek Tetak -
 

PLIKI DO POBRANIAMATERIAY