Odwiedzio nas: 6712245
                        
 

 

Wypadek na budowie S-69

W dniu 19 marca 2015r. ok. godz. 08:47 doszo do wypadku podczas prowadzenia prac budowlanych przy drodze ekspresowej S-69 w miejscowoci Pietrzykowice. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastpw stray poarnej zastano przewrcony podnonik teleskopowy "Manitou". Poszkodowane 3 osoby znajdoway si poza obrbem kosza i byy pod opiek Zespow Ratownictwa Medycznego. Dziaania SP polegay na pomocy ZRM w zabezpieczeniu i transporcie poszkodowanych do karetki i migowcw LPR. Ponadto dziaania SP polegay na przygotowaniu i zabezpieczeniu miejsca ldowania dla LPR. W dziaaniach udzia brao: 3 zastpy PSP, 1 zastp OSP Pietrzykowice, 2 ZRM, 2 migowce LPR i Policja.


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image