Odwiedzio nas: 6712247
                        
 

 

Paralotniarz na drzewie  W dniu wczorajszym (15.04.2015r) okoo godziny 15.15 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Pastwowej Stray Poarnej w ywcu otrzymao zgoszenie od osoby postronnej, e w miejscowoci Midzybrodzie ywieckie w lesie na drzewach zawis paralotniarz. 

Na miejsce natychmiast wyjechay zastpy OSP Midzybrodzie ywieckie, JRG PSP ywiec, grupa poszukiwawcza z Lipowej, ratownicy GOPR Szczyrk oraz grypy ratownicze Pastwowej Stray Poarnej z Radzionkowa, Jastrzbia i Krakowa (grupy z Radzionkowa, Jastrzbia i Krakowa zawrcono z drogi po uwolnieniu paralotniarza). 

Po dotarciu na miejsce zdarzenia przystpiono do zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz zdjcia poszkodowanego paralotniarza z drzewa z wysokoci okoo 15m. Dziaania zastpw stray poarnych polegay na pomocy ratownikom GOPR w dotarciu do paralotniarza sprawiajc drabin nasadkow z 3 przse, opierajc j o pie drzewa. 

Po uwolnieniu paralotniarza przez GOPR zosta on przetransportowany ich samochodem do przybyego Zespou Ratownictwa Medycznego. Po udzieleniu pomocy w karetce paralotniarz uda si do domu. 

W dziaaniach brao udzia 4 zastpy stray poarnej, grupa GOPR, Pogotowie oraz Policja. Akcja trwaa ponad 3 godziny.Image

Image