Odwiedzio nas: 6865616
                        
 

 

Komendant Powiatowy PSP w ywcu 

st. bryg. mgr in. Krzysztof Grygiel
 Zastpca Komendanta Powiatowego PSP w ywcu 

st. bryg. mgr in. Jzef Pietraszko 
 Sekcje komendy 

Sekcja Kontrolno Rozpoznawcza  
tel. (33) 863 04 03 

Sekcja Finansw  
tel. (33) 863 04 05 

Sekcja Organizacyjno Kadrowa  
tel. (33) 863 04 02 

Sekcja Kwatermistrzowsko Techniczna     
tel. (33) 863 04 04 

Wydzia Operacyjno Szkoleniowy   
tel. (33) 863 04 08 

Jednostka Ratowniczo Ganicza  
tel. (33) 863 04 12