Odwiedzio nas: 6613240
                        
 

 

KP PSP ywiec po termomodernizacji


Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej w ywcu zakoczya w padzierniku biecego roku prace budowlane i instalacyjne przedsiwzicia pn „Termomodernizacja budynkw Pastwowej Stray Poarnej w ywcu” w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie „System Zielonych Inwestycji” (GIS – Green Investment Scheme) – cz 5 – Zarzdzanie energi w budynkach wybranych podmiotw sektora finansw publicznych cz A. Warto caego przedsiwzicia wyniosa 1 177 144 z z czego 1 169 764 z pozyskano z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Image

Prace termomodernizacyjne trwajce okoo czterech miesicy finansowane ze rodkw NFOiGW w Warszawie objy nastpujcy zakres: 

  1. Docieplenie cian i stropw oraz wymian stolarki okiennej, drzwiowej i bram garaowych wszystkich budynkw. 
  2. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepa dla czci socjalnej JRG, wykonanie instalacji wywiewnej w garaach i instalacji solarw na dachu budynku gwnego. 
  3. Wymian i wykonanie izolacji termicznej posadzki garau w budynku gwnym. 


W chwili obecnej trwa rozliczanie projektu. Inwestycja ta znacznie poprawia funkcjonalno oraz estetyk Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w ywcu, a w duszym okresie czasu zapewni oszczdnoci w eksploatacji obiektu, pozwoli rwnie zredukowa emisj dwutlenku wgla do atmosfery.

Tak byo

Image

Tak jest

Image

Tak byo

Image

Tak jest

Image

Tak byo

Image

Tak jest

Image

Tak byo

Image

Tak jest

Image

Tak byo

Image

Tak jest

Image

Image

Image