Odwiedzio nas: 6613255
                        
 

 

TO JU SIDMY RAZ… 


19 grudnia pomocnicy w. Mikoaja z Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w ywcu (asp. sztab. Marek Tetak) oraz wychowawcy internatu Zespou Szk Mechaniczno-Elektrycznych (Anna Kamiska, Barbara Bk oraz Katarzyna Graca) dotarli ze specjaln przesyk witeczn do podopiecznych ywieckiego PCPR-u i dostarczyli dzieciom paczki witeczne, ywno oraz rodki czystoci. 

Dzieci bardzo si ucieszyy z otrzymanych prezentw. Szczegln rado sprawia nam wizyta u rodziny z Donbasu i obdarowanie podarkami maej Maszy. To ju sidmy raz kiedy razem pomagamy dzieciom i ich rodzinom. Dzikujemy wszystkim, ktrzy przyczynili si do tego aby paczki witeczne byy obfite i sprawiy wielk rado: straakom, wychowankom i uczniom ZSM-E oraz osobom prywatnym. 

Zachcamy do dalszej wsppracy, bo ju dzisiaj wiemy, e za rok znowu chcemy si spotka.Image


Image