Odwiedzio nas: 6613254
                        
 

 

PODSUMOWANIE DZIAA 
YWIECKICH STRAAKW 
ZA ROK 2015 


W roku ubiegym na terenie powiatu ywieckiego jednostki stray poarnych interwenioway w 1422 zdarzeniach w tym w: 534 poarach, 828 miejscowych zagroeniach (wypadki drogowe, budowlane, zdarzenia powstae wskutek opadw deszczu i niegu, przyborw wd, silnych wiatrw) i 60 alarmach faszywych. 

Image

Image


W oglnej liczbie zdarze poary stanowiy 37,5%, miejscowe zagroenia 58,2%, a alarmy faszywe 4,3%. 

Image


Ogem w dziaaniach uczestniczyo: 2 490 zastpw PSP i OSP, cznie 12 469 straakw. 

Ilo wyjazdw w 2015 roku jednostek OSP z terenu powiatu ywieckiego wczonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ganiczego: 


ImageIlo wyjazdw pozostaych jednostek OSP z powiatu ywieckiego: 


Image


Do trudnych i skomplikowanych akcji naley zaliczy: 

 • 13 lutego – poar pustostanu w ywcu, ul. Handlowa. Straacy z naraeniem ycia wynosz nieprzytomnego mczyzn z poncego budynku. W dziaaniach udzia wziy trzy zastpy JRG ywiec – szeciu ratownikw. Akcja trwaa 1,5h. 
 • 6 marca – poar budynku mieszkalnego w Pietrzykowicach. Dwie osoby poszkodowane – matka z dwuletnim dzieckiem. Akcja trwaa 1,5h i bray w niej udzia trzy zastpy PSP – jedenastu ratownikw. 

Image

 • 17 lipca okoo godziny pierwszej w nocy w ywcu powsta poar w kotowni domu jednorodzinnego. Zapaliy si mieci znajdujce si naprzeciwko pieca CO. W wyniku tego zdarzenia zatruciem tlenkiem wgla ulego 5 osb w tym dwoje dzieci. W akcji uczestniczyo 10 straakw JRG ywiec i trwaa ona ponad 1h. 

Image

 • 17 padziernika – Midzybrodzie Bialskie, poar kiosku gastronomicznego z przylegajcym skadem butli gazowych propan-butan. W skadzie znajdowao si 14 jedenasto kilogramowych butli, z czego 7 zostao rozszczelnionych. W dziaaniach uczestniczyo 24 straakw ratownikw i trwaa ona prawie 2h. 
 • 3 padziernika wypadek lotniczy szybowca Jantar na zboczu gry ar. W zdarzeniu tym mier ponis pilot szybowca. W dziaaniach uczestniczyo sze zastpw PSP oraz dziewi zastpw OSP – w sumie 50 straakw. Akcja trwaa ponad 7h. 
 • 23 listopada wypadek drogowy dwch busw przewocych pracownikw budowlanych w ywcu, na ul. Krakowskiej. W wypadku poszkodowanych zostao 12 osb. W dziaaniach uczestniczyo pi zastpw PSP oraz cztery zastpy OSP – w sumie 49 straakw. Akcja trwaa blisko 10h. 


Image

 • Poar budynku gastronomiczno-mieszkalnego 26 grudnia. W poarze tym mier ponis 45 letni mczyzna. Akcja trwaa 5,5h i brao w niej udzia cztery zastpy PSP oraz osiem zastpw OSP w sumie 49 straakw ratownikw. 


Image

 • 31 grudnia poar budynku letniskowego w Lenej. W niegronym poarze trzy osoby poszkodowane, w tym mczyzna z cikimi oparzeniami. Poszkodowany zosta przetransportowany do szpitala z wykorzystaniem migowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Akcja trwaa 1,5h i bray w niej udzia cztery zastpy PSP i sze zastpw OSP w sumie 47 straakw ratownikw. 


Image

 • W roku 2015 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w ywcu odnotowao 10 zdarze zwizanych z zagroeniem jakie stwarza tlenek wgla zwany potocznie czadem. W zdarzeniach tych zatruciu tlenkiem wgla ulego 11 osb w tym 2 dzieci. Zadbajmy o swoje bezpieczestwo. Zadbajmy o dobr wentylacj naszych mieszka i domw, a przede wszystkim zamontujmy w nich czujki tlenku wgla lub dymu. S to urzdzenia sprawdzone i naprawd mog uratowa nam i naszym bliskim ycie. 
 • Miniony rok by wyjtkowy w naszym powiecie jeli chodzi o poary sadzy w kominie. Odnotowalimy ich a 63. Poary te s spowodowane zwykle niewaciw eksploatacj przewodw kominowych, a przede wszystkim NIE S ONE CZYSZCZONE. PAMITAJMY w wyniku takiego poaru uszkodzeniu moe ulec komin, a wtedy do pomieszcze w ktrych znajduj si ludzie zacznie si wnika dym oraz miercionony CZAD
 • W roku 2015 nasiliy si rwnie poary w kotowniach. Wynikaj one przede wszystkim z niedbaoci i braku utrzymania porzdku przez osoby je uytkujce. W kotowniach, w ktrych powstaway poary materiay palne (opa) oraz mieci skadowane byy obok pieca CO, co jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest rwnie pozostawienie gorcego popiou w kotowni. Ten popi w dalszym cigu si tli i wydostaj si z niego toksyczne zwizki, a skadowany obok materiaw palnych moe przyczyni si do poaru. Taki popi naley natychmiast po usuniciu z pieca wynie na zewntrz. Kolejn przyczyn powstawania poarw w kotowniach, z jakimi spotykaj si straacy jest przechowywanie niedogaszonego popiou w pojemnikach plastikowych, taki pojemnik od nagrzanego, gorcego popiou moe si zapali a od niego inne materiay. 
 • W roku 2015 na terenie powiatu ywieckiego odnotowano 280 przypadkw poarw traw. 


ywieccy straacy oprcz swoich codziennych zaj zwizanych z prowadzeniem dziaa ratowniczych, wicze i szkole prowadz dziaania majce na celu podniesienie standardu swojej jednostki i posiadanego sprztu. 

Jednym z najwaniejszych przedsiwzi roku minionego byo pozyskanie rodkw finansowych i wykonanie termomodernizacji obiektw Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w ywcu. Prace termomodernizacyjne trwajce okoo czterech miesicy finansowane ze rodkw NFOiGW w Warszawie objy nastpujcy zakres: 
 1. Docieplenie cian i stropw oraz wymian stolarki okiennej, drzwiowej i bram garaowych wszystkich budynkw. 
 2. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepa dla czci socjalnej JRG, wykonanie instalacji wywiewnej w garaach i instalacji solarw na dachu budynku gwnego. 
 3. Wymian i wykonanie izolacji termicznej posadzki garau w budynku gwnym. 

Image


Wraz z postpem cywilizacyjnym sprzt ratowniczo-ganiczy, aby by skuteczny musi by coraz lepszy i nowoczesny by mona byo sprosta obecnie powstajcym zagroeniom. W roku 2015 Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej pozyskaa nastpujcy nowy sprzt: 

 • W styczniu 2015r ywiecka Jednostka Ratowniczo Ganicza wzbogacia si o quada marki Arctic Cat 4x4 wraz z przyczepka. Pojazd ten wykorzystywany bdzie podczas dziaa ratowniczych w w trudnych terenach grskich oraz w czasie powodzi. 


Image


 •  W czerwcu ubiegego roku pozyskano nowy agregat prdotwrczy 45kVA na przyczepce. 
 • W listopadzie 2015r wprowadzono do uytkowania ciki samochd ratowniczo-ganiczy GCBA 5/32/2,5 marki SCANIA. 


ImageW dniu 22 maja 2015r. Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej zorganizowaa coroczne wiczenia 16 kompanii Wojewdzkiego Odwodu Operacyjnego oraz jednostek OSP z terenu gminy Ujsoy. wiczenia zostay przeprowadzone na terenie Lenictwa Cicha w Nadlenictwie Ujsoy. Zastpy wiczyy prowadzenie akcji ratowniczo-ganiczej gaszenia poaru lasu w trudnych warunkach grskich oraz udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ich ewakuacj ze strefy zagroenia. W zakresie dziaalnoci szkoleniowej przeprowadzono cykl szkole dla straakw jednostek OSP powiatu ywieckiego przeszkalajc cznie 330 straakw OSP w tym na kursach: 

 •  szkolenie podstawowe cz. I. – 123 straakw OSP, 
 •  szkolenie podstawowe cz. II. – 92 straakw OSP, 
 •  szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla straakw ratownikw OSP – 37 straakw OSP, 
 •  szkolenie dowdcw OSP – 37 straakw OSP. 
 •  szkolenie doskonalce w komorze dymowej – 41 straakw OSP,
 •  szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy – 115 straakw OSP