Odwiedzio nas: 6712219
                        
 

 

W poarze zginy zwierzta 


W nocnym poarze budynku gospodarczego w miejscowoci Rycerka Dolna gmina Rajcza zginy zwierzta hodowlane - pi wi oraz krowa. 

Do poaru doszo w dniu 16 stycznia okoo godziny 22. Po przyjedzie na miejsce, poarem objty by cay drewniany budynek gospodarczy. Straacy aby ugasi ogie podali trzy prdy wody w natarciu. Uratowano jedn wini. 

W dziaaniach ratowniczych udzia brao sze zastpw stray poarnych – 35 straakw. Akcja trwaa dwie i p godziny.