Odwiedzio nas: 6613250
                        
 

 

Przekazanie pojazdw 


4 lutego 2016 r., w Komendzie Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w ywcu odbya si uroczysto przekazania i powicenia pojazdw poarniczych: samochodu ratowniczo-ganiczego marki SCANIA, lekkiego samochodu operacyjnego marki TOYOTA HILUX oraz quada ARCTIC CAT. Przekazania dokonali: lski Komendant Wojewdzki Pastwowej Stray Poarnej nadbrygadier Marek Rczka, Starosta ywiecki Andrzej Kalata oraz Przewodniczcy Rady Powiatu Roman Rokita. Uroczystego powicenia, dokonali: ks. praat Stanisaw Kozie – proboszcz Parafii pw. w. Floriana w ywcu oraz ks. Szymon Czarnota. 

Ciki samochd ratowniczo - ganiczy marki SCANIA o wartoci 880 tys. zotych sfinansowany zosta ze rodkw: Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska w Katowicach, Komendy Wojewdzkiej Pastwowej Stray Poarnej w Katowicach, Starostwa Powiatowego w ywcu, Urzdu Miejskiego w ywcu, Urzdw Gmin: winna, Czernichw, Gilowice, Milwka, kawica, Lipowa, odygowice, Rajcza, Radziechowy - Wieprz, Wgierska Grka, lemie oraz: Fundacji PGE – Energia z Serca, Towarzystwa Edukacji Ekologicznej i Turystycznej „NICKULINA” w Rajczy, ywieckich Zakadw Papierniczych „SOLALI”, ywiec Zdrj S.A. 

Drugi, samochd operacyjny marki TOYOTA HILUX o wartoci 135 tys. zotych sfinansowany zosta ze rodkw: Starostwa Powiatowego w ywcu oraz Grupy ywiec S. A. 

W ubiegym roku, tutejsza komenda otrzymaa rwnie quada marki Arctic Cat o wartoci 61 tys. zotych oraz agregat prdotwrczy o warto 63 tys. zotych. Zakup ten sfinansowany zosta z unijnego projektu realizowanego przez Pastwow Stra Poarn pod nazw „Zwikszenie skutecznoci prowadzenia dugotrwaych akcji ratowniczych”.


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image