Odwiedzio nas: 6613316
                        
 

 

Oglnopolski Turniej Wiedzy Poarniczej w powiecie ywieckim 

Edycja 2016 pod hasem 

Modzie zapobiega poarom oraz dba o rodowisko i yje ekologicznieTegoroczne eliminacje do Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej w powiecie ywieckim rozgrywane bd pod hasem „Modzie zapobiega poarom oraz dba o rodowisko i yje ekologicznie” a wsporganizatorem jest Zwizek Midzygminny ds. Ekologii w ywcu. 

Turniej rozgrywany bdzie jak co roku w trzech grupach wiekowych dla uczniw szk: podstawowych, gimnazjalnych i rednich. Wszyscy chccy wzi udzia w Turnieju proszeni s o zgaszanie si do miejscowych jednostek OSP. 

Zachcamy jednostki Ochotniczych Stray Poarnych i szkoy z powiatu ywieckiego do aktywnego wczenia si do tegorocznego Turnieju. Zachcamy straakw OSP aby udali si do szk i osobicie przekazywali informacje dzieciom i modziey z zakresu bezpieczestwa poarowego. 

Poniej przedstawiamy materiay, ktre obowizuj w roku biecym na szczeblu powiatowym. 

Zgoszenia na eliminacje Powiatowe moe dokona wycznie Zarzd Gminny, Miejski ZOSP na odpowiednich drukach. Przy zgoszeniu w sekretariacie Turnieju Wiedzy Poarniczej naley przedstawi wypenione nastpujce dokumenty:

    • 1. Karta uczestnikw OTWP, 
    • 2. Informacj Zbiorcz o przebiegu eliminacji Gminnych, Miejskich. 


Brak powyszych dokumentw skutkowa bdzie niedopuszczeniem uczestnika do eliminacji powiatowych.


Terminarz Eliminacji OTWP w roku 2016:


Gminne                –  zakoczy do dnia 10.04.2016 r.

Powiatowe           –  odbd si 14.04.2016 r. (przyjazd uczestnikw od 9:00 do 9:30, uroczyste rozpoczcie 9:30 - Zesp Szk Agrotechnicznych i Oglnoksztaccych w ywcu Moszczanicy)

Wojewdzkie       –   23.04.2016 r.  Siewierz Dom Kultury godz. 9.00Informacji na pytania udziela asp. sztab. Marek Tetak -
 


Plakat


PLIKI DO POBRANIAMATERIAY