Odwiedzio nas: 6613318
                        
 

 

Halowe zawody Modzieowych Druyn Poarniczych powiatu ywieckiego
 

20 lutego na hali sportowej w Midzybrodziu ywieckim odbyy si Halowe zawody sportowo poarnicze Modzieowych Druyn Poarniczych dziaajcych przy Ochotniczych Straach Poarnych. W zawodach uczestniczyo dziewi druyn z wojewdztwa lskiego. 

Najlepsz druyn zostaa Modzieowa Druyna Poarnicza z OSP Jaworzno, drugie miejsce zaja druyna z OSP Nieledwia a trzecie druyna OSP Midzybrodzie ywieckie. W klasyfikacji indywidualnej najlepszy by Radosaw Gd z Midzybrodzia ywieckiego. 

Zawody przebiegay w yczliwej i przyjaznej atmosferze. 

Organizatorami tegorocznych zawodw byli: 
  • Ochotnicza Stra Poarna Midzybrodzie ywieckie, 
  • Urzd Gminy w Czernichowie 
  • Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej w ywcu. 

Zawody zaszczycili swoj obecnoci: Pose Magorzata Ppek, Komendant Miejski PSP w Jaworznie st. bryg. Tomasz Zymon, Komendant Powiatowy PSP w ywcu m. bryg. Andrzej Graca, Przewodniczcy Rady Powiatu Roman Rokita, Wjt Gminy Czernichw Adam Kos. 

Wszystkim osobom, ktre w jakikolwiek sposb przyczyniy si do organizacji tych zawodw serdecznie dzikujemy.Image

Image

Image

Image