Odwiedzio nas: 6613278
                        
 

 

IX Powiatowe Zawody Sportowo-Poarnicze


IX Powiatowe Zawody Sportowo – Poarnicze jednostek OSP Powiatu ywieckiego odbd si 21 maja 2016r. stadionie klubu sportowego „KS Gral 1956 ywiec” przy ulicy Tetmajera w ywcu. Rozpoczcie zawodw planowane jest na godz. 9:00. Dostarczenie dokumentw godzina 8:30.  Zawody rozegrane bd w grupach:

A - (mczyni),
C – (kobiety).

Odprawa kierownikw druyn z losowaniem kolejnoci startu odbya si 16 maja o godz. 13:00 w siedzibie KP PSP w ywcu.

Wyniki losowania:

Grupa A:

 Lp. Nazwa jednostki OSP Wylosowany numer startowy  
 1 Gilowice 10
 2 Krzyowa  8 
 3 Koszarawa  7
 4 Wieprz  9
 5 kawica  3 
 6 Sotwina  6 
 7 odygowice  1 
 8 Nieledwia  5 
 9 Rajcza 12 
 10 Las  2 
 11 Pewel Maa 14
 12 ywiec-Oczkw  11 


Grupa C

 Lp. Nazwa jednostki OSP Wylosowany numer startowy  
 1 Sotwina   3 
 2 Krzyowa  1 
 3 kawica  4 
 4 Przykw  7 
 5 Pietrzykowice  6 
 6 Kamesznica  5 
 7 Pewel lemieska  2