Odwiedzio nas: 6613305
                        
 

 


Nie ma dymu, czadu – bez ogniaImage

Rozpocz si kolejny okres grzewczy. Czy jestemy do niego dobrze przygotowani. Zgromadzilimy opa do ogrzewania i sdzimy, e to wystarczy. Ale czy na pewno zrobilimy wszystko aby czu si bezpiecznie. 

Pastwowa Stra Poarna wraz z Ministerstwem Spraw Wewntrznych i Administracji prowadzi akcj profilaktyczn „Czad i ogie – Obud czujno”, ktra jest kontynuacj akcji „Nie dla czadu”

Statystyki i wiedza naszego spoeczestwa na temat zagroenia jakim jest tlenek wgla jest zatrwaajca. Niepokojce jest to, e a co czwarty Polak myli, e czad mona pozna po zapachu lub po dymie. Warto wic cigle przypomina, e czad jest bezwonny i bezbarwny. Tylko co pity Polak wie, e czad mona wykry za pomoc specjalnych czujnikw. 

Dane Pastwowej Stray Poarnej s alarmujce. W sezonie grzewczym od wrzenia 2015 do koca marca 2016 ponad 2229 osb ulego podtruciu tlenkiem wgla i wymagao hospitalizacji, a 50 zmaro. Od wrzenia tego roku 169 osb zostao poszkodowanych, 1 osoba zmara. Liczby dotyczce poarw w budynkach mieszkalnych s jeszcze wysze. W poprzednim sezonie grzewczym od wrzenia 2015 do koca marca 2016 2201 osb zostao rannych, a 304 zginy. Od wrzenia tego roku 437 osb zostao rannych, natomiast 40 osb zgino.

Zadbajmy o swoje bezpieczestwo nikt tego nie zrobi za nas. 

Przede wszystkim SPRAWDMY: 
  • Czy zrobilimy przegld instalacji grzewczej – jeli nie zrbmy to jak NAJSZYBCIEJ, 
  • Czy zrobilimy przegld i wyczycilimy przewody spalinowe odprowadzajce spaliny z naszych piecw - jeli nie zrbmy to jak NAJSZYBCIEJ 
  • Czy zrobilimy przegld wentylacji w naszym domu lub mieszkaniu - jeli nie zrbmy to jak NAJSZYBCIEJ, 
  • Czy mamy w domu czujnik tlenku wgla lub dymu – jeli nie to zainstalujmy go NAJSZYBCIEJ, 

Wykonanie tych czynnoci uchroni nas przed zatruciem tlenkiem wgla, poarem sadzy w kominie a nawet przed poarem caego domu. 

Dla naszego bezpieczestwa zaopatrzmy si w czujniki tlenku wgla, czujniki dymu, nie zastpi one czowieka ale w por wykryj zagroenie i nas o nim zaalarmuj. Koszty s niewielkie a moemy zyska ycie nasze i naszych bliskich. Taka maa inwestycja a korzyci ogromne.


Image