Odwiedzio nas: 6613309
                        
 

 

Szkolenie podstawowe straakw ratownikw OSP


Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej w ywcu informuje o organizacji szkolenia podstawowego straakw ratownikw OSP

Zajcia odbywa si bd w KP PSP w ywcu i prowadzone bd przez pracownikw tutejszej komendy. 


Terminarz szkolenia przedstawia si nastpujco: 


Zajcia odbywa si bd w terminach: 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 grudnia 2016r w godz. 15.00-21.45. 
W dniu 17 grudnia 2016r (sobota) zajcia zostan przeprowadzone w godz. 09.00-15.45. 

Dalszy cig szkolenia zaplanowany jest w dniach: 9, 10, 11, 12 lub 13 (wiczenia z podziaem na grupy w komorze treningowej) i 16 stycznia 2017r. w godz. 15.00-21.45. 

Egzamin 6 godzin lekcyjnych: 

Grupa I - 17 stycznia 2017r 
Grupa II - 18 stycznia 2017r 


Warunki przyjcia na szkolenie: 

  1. Skierowanie na szkolenie od Zarzdu OSP (nowy wzr skierowania w zaczeniu), potwierdzone przez waciwy organ gminy, 
  2. Zawiadczenie lekarskie potwierdzajce zdolno do bezporedniego udziau w dziaaniach ratowniczych, 
  3. Wiek – ukoczone 18 lat i nie przekroczone 65 lat, 
  4. Minimum jeden aparat ODO na 2 ratownikw. W zaczeniu „Karta zgoszenia na szkolenie czonkw i funkcyjnych OSP”, ktra dokadnie wypeniona winna by dostarczona do tutejszej komendy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia br.


SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAAKW RATOWNIKW OSP

Image KARTA SKIEROWANIA
Na szkolenie straakw ratownikw Ochotniczych Stray Poarnych